Andelsägarstämma ODINs
värdepappersfonder

Välkomna till andelsägarstämma för ODINs fonder.

Välkomna till andelsägarstämma för ODINs fonder:
ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Europa, ODIN Global, ODIN Emerging Markets, ODIN USA, ODIN Fastighet, ODIN Sustainable Equities, ODIN Small Cap, ODIN Micro Cap och ODIN Sustainable Corporate Bond.

Tid: Torsdag 10 april 2024 kl. 14.00
Plats: ODIN Forvaltning, Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Följande punkter kommer att tas upp:
1) Godkännande av kallelse
2) Val av två andelsägare för undertecknande av protokoll
3) Val av andelsägarrepresentanter för styrelsen i ODIN Forvaltning AS

4) Val av ledamöter till valberedningen för andelsägarrepresentanter till styrelsen i ODIN Forvaltning AS
5) Övriga frågor

Andelsägare som har frågor som de vill ska diskuteras under valmötet ska skriftligen anmäla dessa till styrelsen i ODIN Forvaltning AS senast en vecka innan valmötet hålls.

På valmötet justeras rösträtten så att andelsägare som äger lika många andelar får lika antal röster. Med undantag för valen kan valmötet inte fatta beslut som rör fonderna eller förvaltningsbolaget.

Oslo den 19 mars 2024
Styrelsen i ODIN Forvaltning AS

Anmälan till andelsägarstämman meddelas skriftligen innan den 9 april 2024 till:

ODIN Forvaltning AS
Att: Kundeservice
Postboks 1771 Vika
NO-0122 Oslo
NORGE

Fax: +47 24 00 48 01
Email: kundeservice@odinfond.no

Även övriga fonder som inte finns i Sverige kommer att tas upp på stämman:
ODIN Aksje, ODIN Rente, ODIN Kreditt, ODIN Nordisk Kreditt, ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon, SpareBank 1 Alt-i-ett 100, SpareBank 1 Indeks Global, SpareBank 1 Norge Verdi, SpareBank 1 Utbytte, SpareBank 1 Verden Verdi, SpareBank 1 Alt-i-ett 80, SpareBank 1 Alt-i-ett 50 och SpareBank 1 Alt-i-ett 20, SR-Bank 80, SR-Bank 50, SR-Bank 20.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.