Stabilt i Europa

Veckokommentar från ODIN Fonder

Tillväxtmarknaderna och deras fallande valutor har präglat veckans finansnyheter. Fokus har även varit på den amerikanska centralbanken som under onsdagen meddelade, som väntat, att de kommer fortsätta med en gradvis, försiktig nedtrappning av obligationsköpen.

Marknaderna har reagerat negativt på detta och investerarna verkar tänka ”better safe than sorry” när nedtrappningen nu fortsätter.

Om oron är stor i USA och en del tillväxtmarknader så sänker sig friden alltmer inom EU’s skuldtyngda länder. Vi ser att de hårt prövade länderna Spanien och Italien nu får låna stora volymer till de lägsta räntorna på länge.

För att läsa mer om de makroekonomiska svängningarna och bolagsspecifika raporter från ODINs portföljbolag – Läs hela ODINs veckokommentar här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.