Skräck för tech

Förra veckan präglades av flera vinstsäkringar i teknologiaktier.

Ser vi till Sverige så behöll den svenska riksbanken räntan oförändrad. Samtidigt publicerades överraskande låga inflationssiffror i Sverige under torsdagen vilket ökar sannolikheten för en räntesäkning vid nästa möte. Den svenska kronan försvagades mot euron.

För att läsa mer om de makroekonomiska svängningarna och bolagsspecifika raporter från ODINs portföljbolag – Läs hela ODINs veckokommentar här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.