Reflektioner från koncern-vd

Det är inte bara sommaren som gör att det ser ljusare ut. På senare tid har de positiva nyheterna i media till stor del överskuggat de negativa. Allt fler vaccineras, och samhällena håller på att öppnas upp.

Vi har just lagt ett ganska annorlunda halvår till handlingarna. Mediabilden har präglats av den pågående pandemin, men på senare tid har de positiva nyheterna till stor del överskuggat de negativa. Allt fler vaccineras, och samhällena håller på att öppnas upp. Det är inte bara sommaren som gör att det ser ljusare ut.

Första halvåret 2021 var mycket bra månader på de flesta av världens börser. Drivet av låga räntor, gradvis återöppnande av samhället och stark vinsttillväxt har börserna fortsatt att stiga. Speciellt våra ”inhemska” marknader som Sverige och Norge har gått starkt hittills i år. På ODIN har vi det senaste halvåret lyckats ge våra kunder en tillfredsställande avkastning, och de flesta av våra fonder har gett en avkastning över eller i linje med sina jämförelseindex. Samtidigt ser vi att allt fler kunder vill spara och investera hos oss.

Passerat 100 miljarder
Den 30 juni var en milstolpe i ODINs rika historia. För första gången förvaltar vi nu ett tresiffrigt miljardbelopp för våra kunders räkning. ODIN har aldrig varit större och starkare än idag. 100 miljarder i förvaltat kapital är nytt rekord i vår 31-åriga historia. Bakom en sådan milstolpe ligger hårt och långsiktigt arbete, och högt förtroende från våra kunder och distributörer. Vi är tacksamma för det förtroende som vi har från våra kunder och distributörer, och vi är stolta över de värden som vi har lyckats skapa tillsammans. Fondsparande har blivit en megatrend och vi är glada över att så många väljer ODIN-fonder i sina portföljer.

Att passera en sådan milstolpe är motiverande och inspirerar till fortsatt hårt arbete. Vi ska fortsätta att vara ansvarsfulla och långsiktiga ägare i hållbara kvalitetsföretag. Vi ska också göra allt för att stärka kundupplevelsen och leverera solid avkastning till våra kunder.

Stärker hållbarhetsarbetet
På ODIN stärker vi vårt arbete med hållbara investeringar ytterligare. Våra kunder, ägare och myndigheterna ställer stora krav på oss när det gäller hur vi integrerar hållbarhet i våra investeringsbeslut. Grunden i ODINs förvaltningsfilosofi är att hållbarhet och avkastning går hand i hand. Med det menar vi att de bästa förutsättningarna för långsiktig god avkastning finns hos bolag som har en affärsmodell och kultur som tar hänsyn till miljöutmaningar och sociala frågor. Hållbarhet innebär en stor förändring i hur alla företag måste anpassa sig till nya krav – och därmed nya affärsmodeller. De företag som inte har viljan eller förmågan att anpassa sig kommer inte att klara sig i framtiden. Många företag kommer att försvinna, medan företag som är bättre på att anpassa sig kommer att växa och bli morgondagens vinnare. Som aktiva och långsiktiga ägare är företagens anpassningsförmåga ett av de viktigaste kriterierna som vi tittar på.

De närmaste åren kommer att ge oss många svar på hur våra företag anpassar sig till de möjligheter och hot som hållbarhet innebär. Vi håller också på att stärka upp vår bemanning och kompetens inom hållbara investeringar. Som kapitalförvaltare känner vi på ODIN ett stort ansvar för att bidra till en mer hållbar värld, ett ansvar som vi tar på största allvar.

Med förhoppning om en glad sommar!

ODIN Förvaltnings vd Bjørn Edvart Kristiansen tackar för tilliten hos kunder och distributörer

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.