Reflektioner från investeringsdirektör Vegard Søraunet

Vi har skapat 2,3 miljarder i meravkastning genom vår aktiva förvaltning hittills i år.

Under den första halvan av 2019 har den finansiella världen präglats av starka börser, geopolitisk osäkerhet, förändrade ränteförväntningar och svagare makrosiffror. Hur hänger det ihop? För det första får vi inte glömma att den starka börsutvecklingen måste ses mot bakgrund av den korrigering vi fick under det fjärde kvartalets början förra året. Om vi ser de två perioderna som en period ser det ganska normalt ut och vi är nu på de nivåer som vi var på innan korrigeringen inleddes i september förra året.  Bolagen har genomgående levererat goda resultat, både under fjärde kvartalet 2018 och första kvartalet 2019.

Trots det ser både konjunkturen och makrot svagare ut än tidigare. Men eftersom ränteförväntningarna har ändrats har detta underbyggt det starka börsklimat vi har sett hittills i år, trots det svagare makrot. Vi har fått ökade fluktuationer och osäkerhet som följd av den fortsatta geopolitiska osäkerheten med handelskrig, Brexit och politiker som tycker, tror och tweetar.

Börsoron kring årsskiftet gav möjligheter till köp

För oss som aktiva förvaltare skapar detta möjligheter. Vi är alltid på jakt efter kvalitetsbolag som är väl positionerade för framtiden. Perioder av stök och turbulens ger goda chanser att köpa kvalitetsbolag till ett mer attraktivt pris.

Det använde vi oss av runt årsskiftet, som visade sig vara en gynnsam tidpunkt för köp. Vi ökade positionen i bolag som vi redan äger, till exempel SimCorp, men vi tog även in nya bolag i portföljen. DSV är ett bra exempel på detta. DSV är ett bolag som vi har haft ögonen på ett bra tag, och ODIN Norden har ägt det tidigare. Fram till korrigeringen tyckte vi att bolagets prissättning var lite för utmanande. Under korrigeringen var DSV inget undantag – även denna aktie föll mycket.

DSV har en kapitalstyrd affärsmodell med god lönsamhet och betalar nästan 100 procent av det fria kassaflödet i utdelningar och genom återköp. Under de senaste två decennierna har bolaget utvecklats från ett litet transportbolag till ett av de fem största transportbolagen i världen. Ledningen är skicklig och har drivit lönsam tillväxt både organiskt och genom förvärv. Vi tror att den positiva resan fortsätter, vilket förvärvet av det schweiziska transportbolaget Panalpina underbygger.

Vi har skapat 2,3 miljarder i meravkastning hittills i år

Våra fonder har på det hela taget haft en mycket god utveckling hittills i år. Vi har ett svagare år 2018 bakom oss, men det tog vi igen under första halvan av 2019. Sju av våra 10 aktiefonder ligger före sina referensindex. I synnerhet fyra fonder sticker ut och ligger betydligt före sina referensindex. Det är ODIN Global, ODIN Sverige, ODIN Norge och ODIN Norden. Efter en utmanande period i ODIN Norden under de senaste två åren har vi haft en del att ta igen, och med en avkastning i fonden på nästan nio procent mer än indexet vid halvårsskiftet är vi på god väg.

Sammanfattningsvis har vi i år levererat 7,2 miljarder NOK i avkastning för våra kunder (C-klass). Detta är totalt 2,3 miljarder kronor mer än vad kunderna skulle få vid en investering i indexet. Det är ODIN Norden, ODIN Sverige, ODIN Global och ODIN Norge som levererar de största bidragen till avkastningen i kronor.

Fokus på de bästa bolagen

Framöver tror vi att det kommer att vara mycket på samma tema som kommer att karakterisera marknaderna. Handelskrig, Brexit, geopolitik och inte minst en svagare konjunktur. Samtidigt har räntorna mycket att säga om aktiemarknaden. Det pratas ständigt om TINA – “There Is No Alternative”. Om vi faktiskt har gått in i en långsiktig lågränteregim – vart ska vi hitta avkastning om inte på aktiemarknaden? Detta bidrar också till att pressa aktiekurserna uppåt. 

När kommer nästa recession? Vi inser att vi är långt inne i en konjunktur på uppgång, men när nästa nedgång kommer är svårt att förutse. Många investerare har missat bra avkastning under de senaste åren genom att sitta på åskådarplats. Att försöka ”tajma” stora makrohändelser och marknadsreaktioner med detta som bakgrund är mycket svårt.

I ODIN har vi ett annat fokus. Vi går ner på mikronivåer för att hitta de bolag som kommer att skapa värde för samhället och aktieägarna över tid. Utmaningar och en föränderlig värld är inget nytt. När man letar efter bolag är det viktigt att bedöma bolagets förmåga att navigera och anpassa sig till de förändringar som sker. Detta kräver en ledning och en styrelse som har framåtblickande glasögon på sig och tänker långsiktigt. I en värld med högt fokus på hållbarhet är det också allt viktigare att titta på hur bolagen påverkar miljön – både lokalt och globalt.

Vi är stockpickers. Vi har våra 25 till 40 bolag i portföljerna. Alla dessa bolag befinner sig på olika typer av resor – och dessa resor vill vi att våra kunder ska få ta del av.

Vår CIO Vegard Søraunet berättar kort om första halvåret 2019

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.