ODINs Årsrapport 2020

Som för alla var 2020 ett speciellt år för oss på ODIN, men också ett år av stark tillväxt med ett ökat fokus på hållbarhet.

Det mesta har sagts om pandemin. Att det är ”speciella tider” och att 2020 blev ett ”annorlunda år” kan ha blivit en kliché, men vi befinner oss i en tid där mycket är annorlunda och mycket är osäkert. Vi har tvingats lära oss att leva på ett annat sätt än vi är vana vid och de flesta av oss har upplevt att den egna friheten blivit kraftigt beskuren. Det är knappast någon överdrift att säga att år 2020 kommer att skriva in sig i historien – och vi kommer att berätta för våra barn och barnbarn om vad som hände när allt stängdes ned och alla var tvungna att stanna hemma. Det kommer att forskas och skrivas mycket om 2020, om själva pandemin, om de ekonomiska konsekvenserna av den, om hur regeringar runt om i världen har hanterat krisen, och om den inverkan pandemin har haft på enskilda individer.

Här kan du läsa hela årsrapporten för 2020

Mer sparande än tidigare
En del av historien är att vi ser att folk sparar mer än tidigare. Detta kan bero på flera saker. En möjlig förklaring är att de restriktioner vi ålagts har gjort att vi lagt mindre pengar på konsumtion och investeringar och att vi därför fått mer över för sparande. Det kan också bero på att vi i osäkra tider vill spara mer för att vara bättre rustade inför framtiden, och det kan också vara så att många fått mer tid att tänka över sin egen ekonomi. På ODIN har vi märkt att intresset för långsiktigt sparande har ökat. Efter den värsta turbulensen på marknaden i mars och april har vi sett att allt fler har velat spara. Detta är en positiv utveckling då långsiktigt sparande är vettigt för de allra flesta, oavsett om det handlar om att spara till sin pension eller för något specifikt ändamål såsom bostad eller fritidshuset man drömmer om. En annan del av historien är att finansmarknaderna, efter en kraftig nedgång i mars och april, har återhämtat sig och avslutade året på rekordnivåer. Återhämtningen har fått god hjälp på traven av rekordlåga räntor och kraftfulla stimulanspaket, men marknaderna har också kunnat se bortom den pandemi vi just nu befinner oss i. Det innebär att år 2020 också blir berättelsen om ett bra investeringsår.

ODIN Small Cap blir Årets Nykomling och starkt tillväxt
Även för oss på ODIN har det varit ett speciellt år. Å ena sidan har vi, som många andra, i hög utsträckning arbetat hemifrån och merparten av kommunikationen med våra kunder och andra kontakter har skett digitalt. Samtidigt har vi upplevt ett år av stark tillväxt. ODINs förvaltningskapital ökade under 2020 med 16,4 miljarder norska kronor, motsvarande en ökning på 24 procent. Vi bidrog med cirka 13 miljarder norska kronor i avkastning till våra kunder. Detta ger ett kapitalviktat genomsnitt på en bra bit över 24 procent. Med andra ord har det varit ett bra år att äga andelar i ODINs fonder. Vi har också sett en stor tillströmning av nya kunder, och aldrig tidigare har så många nya sparavtal tecknats. Tillväxten har varit särskilt stark i Sverige, där vi i slutet av året förvaltade över 40 procent mer kapital än vid årets början. Det beror dels på en god absolut och relativ avkastning och dels på att vi fått många nya kunder. Vi lanserade i början av året ODIN Small Cap, en fond som utvecklats mycket starkt under sitt första levnadsår. Odin Small Cap har gett en avkastning på 42,7 procent (andelsklass C i SEK) sedan starten den 28 januari 2020, och är redan uppe i ett värde på över 3 miljarder svenska kronor. Vi är stolta över att fonden utnämnts till Årets Nykomling av svenska Fondmarknaden.se.

Givande dialog med bolagen
Under 2020 hade vi en nära dialog med flera av våra bolag. Vi deltog i flera intressentanalyser på uppdrag av de bolag som vi är investerade i. Det är undersökningar som bolagen gör bland de som har intressen i bolaget, dvs. aktieägare, anställda, kunder, leverantörer och liknande. Detta ger bolagen en värdefull inblick i vad de olika grupperna värdesätter och kan bland annat användas vid utarbetandet av strategier, riskbedömningar samt för att identifiera nya möjligheter. Vi ser positivt på att bolagen regelbundet gör intressentanalyser och tycker att det är viktigt för oss som aktieägare att lägga tid på detta. Under det gångna året bad vi även flera av de bolag som vi investerar i att redovisa uppgifter om koldioxidutsläpp. Vi har uppmuntrat de som inte redovisar sina utsläpp av växthusgaser att börja redovisa dem, samtidigt som vi uppmuntrat de som redovisar att använda sig av en standardiserad redovisningsmetod. På så sätt kan vi lättare jämföra bolag med varandra. Det är glädjande att se att vi redan har lyckats påverka vissa. Vi fortsätter att följa upp de övriga. Vi har också fört en dialog om bl.a. EUs taxonomi, industrier med höga utsläpp, arbetstagarnas rättigheter och incitamentsprogram. Läs gärna mer om det i vår hållbarhetsredovisning.

ODIN 30 år
Under det gångna året firade ODIN dessutom 30-årsjubileum. ODIN Forvaltning AS bildades i februari 1990, då under namnet Independent Fund Management. Affärsidén var att starta ett fristående förvaltningsbolag för investeringar i Norden, med kontor i Oslo och Stockholm. ODIN har alltså lika lång historia i Sverige som i Norge. Bolaget bytte namn till ODIN Forvaltning 1992 och logotypen vi använder än idag togs i bruk året därpå. Med vårt fokus på den nordiska marknaden var det naturligt för oss att vända oss till den nordiska mytologin för att få uppslag till både namn och logotyp. Odin (sv. Oden) utmärkte sig som den främste av gudarna och vi kunde läsa att han inte bara stod för styrka utan även kunskap och visdom. Odens häst, Sleipner, valdes som symbol för vår logotyp. Vår logotyp består också av just ett O som symboliserar Odens magiska guldring Draupner. Var nionde natt ”droppar” åtta nya ringar ned från Draupner – alla lika tunga som originalringen. Även om det vore svårt att skapa en lika snabb och god avkastning som Odens ring, så är den ändå en stark symbol för en förvaltare som ska erbjuda kunderna bra och långsiktig avkastning. ODINs grundläggande investeringsfilosofi har legat fast ända sedan bolaget bildades, och huvudidén är fortsatt att vara en aktiv förvaltare som fokuserar på långsiktiga investeringar i kvalitetsbolag.

Här kan du läsa hela årsrapporten för 2020

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.