ODIN Sustainable Equities förvaltarkommentar februari

Vi kunde njuta av fler bra rapporter i februari.

Det fina med kvartalsrapporteringen är att den göra att vi kan ta pulsen lite på våra portföljbolag, och vi kunde njuta av fler bra rapporter i februari. Median-bolaget levererade cirka 8 procent organisk tillväxt och god lönsamhet under kvartalet. Företagen fortsätter att bidra med sina produkter och tjänster till våra hållbarhetsmål, och megatrenderna mot ett mer hållbart samhälle förblir intakta.

Trenderna inom elektrifiering och energibesparing erbjuder möjligheter för flera av våra företag. Sensata märker en ökad efterfrågan på sensorer till följd av elektrifiering inom fordonsindustrin, NIBE arbetar med hög kapacitet för att möta efterfrågan på sina energieffektiva värmepumpar och Enphase Energy med sina solpanelsmikroinverterare bidrog till +70 procents tillväxt under fjärde kvartalet.   Ökat fokus på miljö och effektiv vattenrening har drivit tillväxten i andra portföljbolag, som Tetra Tech med sina konsulttjänster och Xylem med sina vatteninfrastrukturlösningar. Hälsovårdsbolagen Danaher, Edwards Lifesciences och Hologic levererade en justerad tillväxt på cirka 8,7 respektive 6 procent. Bolagen har starka marknadspositioner och god underliggande lönsamhet.

Bra bolagspositioner i en tuffare marknad
Något högre försiktighet förväntas från bolag exponerade mot nyproduktionsaktivitet, och vi ser att marknaden reagerar känsligt på nyheter från de bolagen. Enligt Aalberts står nya byggnader för 30 procent av deras försäljning av lösningar för vattenburen temperaturkontroll och resten för avfallshanteringsmarknaden. Bolaget levererade en organisk tillväxt på hela 9 procent under det fjärde kvartalet, även om de nu ser att vissa kunder är mer tveksamma. Autodesk, som tillverkar mjukvara för arkitekt-, verkstads- och byggindustrin, levererade 12 procents tillväxt under fjärde kvartalet. Tillväxten räckte inte för att imponera på marknaden som skickade ner aktien, eftersom de var mer oroade över svagare tillväxtförväntningar för nästa år på 7 till 9 procent, valutamotvind och riskerna med övergången från förbetalda fleråriga kontrakt till årliga betalningar. Vi upplever dock att bolagen är väl positionerade, även om marknaden visar sig vara tuffare framöver.

Danaher är ett bra företagsexempel på egenskaper vi letar efter. De fokuserar på viktiga mätvärden som driver aktieägarvärde; såsom tillväxt i kärnverksamheten, lönsamhet på investerat kapital och kassaflöde. Ersättningen till ledande befattningshavare är kopplad till dessa nyckeltal, vilket ger ett incitament till värdeskapande. Danaher har en stor andel återkommande inkomster, vilket vi gillar. Danaher säljer diagnostiska och analytiska instrument som i sin tur kräver konsumtionsvaror. Således ger den stora installerade basen av Danaherinstrument företaget en stadig och stabil intäktsström. Försäljning av fler diagnostiska instrument, samt en ökning av antalet godkända tester som instrumenten kan utföra, bidrar till organisk tillväxt. Danaher är inspirerad av japanska ”Kaizen” (”Förbättring”) och har en tydlig strategi att arbeta för ständiga förbättringar i sina verksamheter. 

I kölvattnet av Friedrich Vorwerks rapport för fjärde kvartalet beslutade vi att sälja bolaget. En stram arbetsmarknad i Tyskland, fastpriskontrakt med snäva tidsramar och högre råvarupriser urholkade marginalen under kvartalet. Ledningen guidar också för ett svagt 2023, negativt påverkat av en stor andel projekt som har intjäning först under 2024. Utvecklingen av marginalerna spär på tvivel om företagets prissättningskraft, branschens lönsamhet, projektrisk samt företagets kommunikation. Trots att omsättningen steg över 50 procent under kvartalet och att bolaget är en viktig pusselbit i utvecklingen av kritisk tysk infrastruktur ser vi nu en högre risk för investeringscaset. Försäljningslikviden fördelades i andra portföljbolag.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.