ODIN Small Caps första månad

När ODIN Small Cap lanserades den 28 januari i år gick vi in på en marknad som till en början utvecklades positivt, men den förnyade oron kring Coronaviruset gjorde sista veckan i februari till den sämsta för börsen på många år.

När månadens avkastning summerades hos Morningstar hamnade vi dock på en hedrande förstaplats av marknadens alla småbolagsfonder (29 feb 2020). Naturligtvis en alldeles för kort mätperiod men ändå ett bevis på att vi förhoppningsvis gjort mer rätt än fel under månaden.

Stark börs präglade starten
Det starka börsklimatet i fjärde kvartalet fortsatte in i det nya året och vi fick därför en bra start med en god underliggande absolut liksom relativ avkastning. Fram till den 20 februari steg ODIN Small Cap med 9,84 procent, vilket var drygt 4 procent bättre än jämförelseindexet Carnegie Small Cap Index. Avslutningen på månaden blev dock stökig. En förnyad oro kring effekterna av Coronaviruset gjorde sista veckan i februari till den sämsta för börsen på många år. I den marknaden följde fonden med ner i absoluta tal och slutade månaden på -3,7 procent sedan fondstart. En liten tröst i sammanhanget är vi trots den trista avslutningen på februari ändå avslutade fondens första månad 4,4 procentenheter bättre än jämförelseindex sedan fondstart.

Fondens förvaltare Jonathan Schönbäck

Ovanligt god likviditet bland mindre bolag
Coronavirusets härjningar har inte bara varit av ondo för oss. I samband med fondstarten noterade vi en ökad marknadsoro, vilket också visade sig bli till vår hjälp. I kölvattnet av att investerare positionerade om sig efter höstens uppgångar ökade likviditeten bland många mindre bolag av hög kvalitet. Det gjorde att vi tämligen omgående kunde ta positioner i de 35 kvalitetsbolag vi hade på vår inköpslista. Portföljen består nu av 12 mikrobolag och 23 småbolag fördelade på 30 svenska, 3 norska, 1 danskt och 1 finländskt. Vi har utnyttjat det ökade utbudet av aktier i spåren av marknadsoron för att komma in som ägare i attraktiva bolag.

Bred exponering och hög bolagskvalité
I bilden nedan ser ni fondens alla innehav. Topp tio utgör 39 procent av fondens förvaltade kapital, vilket ligger i linje med vår målsättning. På sektornivå har vi en övervikt bland it/teknologi samt industribolag medan vi är underviktade inom bank och fastigheter. Gällande fastighetssektorn har vi primärt valt att positionera oss i bolag med engagerade ägare och en fin historik av förvärv, återinvesterade kontantströmmar och bra utvecklingsprojekt. Vår exponering i sektorn representeras av Wihlborgs, FastPartner, NP3 och Self Storage Group.

Tacksamma möjligheter
Efter en månad kan vi alltså konstatera att fonden minst sagt fått en dynamisk start. För närvarande är börsen som helhet billigare än vid start.

Många kvalitetsbolag har handlats ner och i många fall i betydande grad. Och det är fortsatt en djupare likviditet än vanligt bland de mindre bolagen vilket vi kommer att fortsätta att utnyttja. Så missförstå oss rätt när vi säger att vi är tacksamma för de möjligheter som uppstod i samband med marknadens oro kring Coronaviruset. I en mer ”normal” marknad hade vi med all sannolikhet inte fått samma möjligheter till att komma in och bygga upp vissa positioner så som vi gjort.

Vi har under resans gång fått in 1,3 miljarder totalt i fonden, vilket är långt mer än vad vi hade kunnat hoppas på. Vi ser fram emot en fortsatt givande resa.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.