ODIN Small Cap förvaltarkommentar oktober

Det är fortsatt stora svängningar på aktiemarknaden och vi vet förstås inte om oktobers uppgång är ytterligare ett ”bear market rally” .

Efter ett svagt september blev oktober en stark månad på börsen. Det är fortsatt stora svängningar på aktiemarknaden och vi vet förstås inte om oktobers uppgång är ytterligare ett ”bear market rally” eller om det är början på en vändning. Vårt fokus är inte marknadstajming utan på att försöka hitta de bästa bolagen, köpa dem till attraktiva priser, och sedan äga dem länge. Under oktober har vi köpt in ett nytt kvalitetsbolag till ODIN Small Cap – Avanza.

Avanza har en stark position på den svenska sparmarknaden och uppvisade ca. 15 procent årlig omsättningstillväxt med god lönsamhet under åren 2001-2019. Sedan tredubblades omsättningen under pandemin, med en kraftigt stigande aktiekurs som följd. Från toppen strax innan årsskiftet till oktober backade dock aktien nästan 60 procent och värderades i oktober till under P/E 15x (NTM), vilket är den lägsta värderingen Avanza haft på över tio år. Även om handelsaktiviteten minskat och vi sett utflöden, så tror vi bolagets strukturella tillväxtdrivare är intakta. Avanza är också en vinnare på stigande räntor, som numera blivit den största intäktsraden, vilket gör att Avanza bidrar med ytterligare en ny drivkraft till portföljen.

Det nya innehavet har finansierats med pengarna vi fick från utköpet av Cary, och den likviden har vi även använts för att öka våra positioner i bl.a. MIPS, Chemometec, Fortnox och Sdiptech. Vi har inte sålt några aktier i ODIN Small Cap under månaden.

Rapportsäsongen för Q3 har dragit igång
Rapportsäsongen för det tredje kvartalet är i full gång och vid månadsskiftet hade 25 av portföljens 35 bolag rapporterat. Överlag ser det ut att bli ännu en relativt god rapportsäsong där våra bolag än en gång levererar lönsam tillväxt. Förutom Thule och MIPS (som vinstvarnade under september) är det än så länge endast Coor och Swedencare som verkligen sticker ut åt det negativa hållet.

Coor rapporterade svagare lönsamhet än väntat, med omsättningstapp i både Norge och Danmark. Det var delvis väntat, men både vi och aktiemarknaden hade nog räknat med en bättre kostnadskontroll. Bolaget har också drabbats av matprisinflation för sin cateringverksamhet, vilket de än så länge inte lyckats kompensera för fullt ut genom prisökningar. Månadens kursfall på över 20 procent har en klart negativ effekt på fondens avkastning denna månad, trots att effekten begränsats något av att vi sålt nästan 60 procent av positionen på högre nivåer tidigare under året.

Swedencare rapporterade en organisk omsättning om 8 procent, vilket var något lägre än väntat, men framför allt var den operationella EBITDA-marginalen om 20,1 procent betydligt lägre än konsensusestimatet på 26,2 procent. De högre kostnaderna förklaras bland annat av stora införsäljningskampanjer, ny design av PlaqueOff-linjen, avslutande anpassningskostnader för den nya produktionsanläggningen i Florida, samt en retroaktiv prisjustering för bolagets största veterinärskund i Europa som de slutit ett 7-årsavtal med. Bolagets VD är tydlig med att han förväntar både högre tillväxt och marginaler i Q4, så vi kommer följa den utvecklingen extra noga.

Ett antal bolag sticker ut på den positiva sidan, bland annat serieförvärvarna Sdiptech och Lagercrantz som båda levererade solida resultat.

År 2022 går troligen till historieböckerna som ett svagt år för ODIN Small Cap, men ett bra år för våra portföljbolag som fortsätter att öka sina vinster, samtidigt som deras aktier blivit betydligt billigare. Det tycker vi bådar gott för framtiden.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.