ODIN Global förvaltarkommentar januari

Låga räntor och överlag bra bolagsrapporter driver fortsatt de globala börserna.

De globala börserna fortsatte upp under januari men med något högre volatilitet bland annat till följd av bubbeltendenser från bitcoin, Teslaaktier och Gamestop-aktivism. Men i stort är temat oförändrat – låga räntor och överlag bra bolagsrapporter driver fortsatt de globala börserna. Det enda reella kortsiktiga hindret mot börs och ekonomi tycks fortsatt vara om vaccineringen mot covid-19 av något skäl skulle försenas. I januari fick vi dock en ny administration i USA som tycks arbeta målmedvetet för att öka vaccinationstakten vilket bådar gott. Under månaden tog vi in ett nytt bolag i fonden, brittiska Beazley, och fonden består nu av 27 innehav.

Här är produktbladet med siffror för januari

In i brittiska specialförsäkringar
Under januari tog vi in det brittiska försäkringsbolaget Beazley som är verksamt på den globala marknaden för specialförsäkringar och en av medlemmarna i Lloyds – världens största och äldsta marknadsplats för specialistförsäkringar. Beazley’s medlemskap i Lloyd’s ger bolaget en unik tillgång till de mer specialiserade delarna inom skadeförsäkring. Bolagets exponering är bred och omfattar produkter inom politisk risk, sjöfartslast, IT-säkerhet och styrelse- och förvaltningsförsäkring.

De senaste åren har vi haft flera möten med bolaget samt varit i dialog med tidigare anställda vilket gett oss en bild av ett mycket gediget försäkringsbolag.  Beazley ses som en mycket attraktiv arbetsgivare som specialiserade försäkringsbolag (underwriters) gärna söker sig till på grund av den decentraliserade organisation som ger anställda stort ansvar och en egen inkomsttilldelning. Detta återspeglas i deras finansiella historia, som sticker ut jämfört med andra försäkringsbolag. Bolaget har över tid levererat en tillväxt på 10 procent i bokförda värden och en skade- och kostnadsprocent på cirka 90 procent.

Bildresultat för Beazley

Den globala försäkringsbranschen har gått igenom några utmanande år med ovanligt stora förluster till följd av naturkatastrofer som toppades av pandemin 2020. Detta har också drabbat Beazley, som har tagit relativt stora förluster. Sådana år är helt normala, men kommer sällan så ofta som fallet har varit under de senaste åren. Beazley har dock haft starka balanser som gjort att man klarat sig bra och man har även rekryterat flera team av nya försäkringsspecialister genom hela krisen. Vår bedömning är att priserna på försäkringsprodukter kommer att stiga framöver, vilket historien visar att de gör efter år av ökade fordringar. Dessutom tror vi att bolaget är exponerat mot delar av marknaden där lönsamheten och tillväxtutsikterna är goda. Detta gäller särskilt inom cyber-försäkring där företaget är den globala marknadsledaren. Beazley prissätts till 1,5 gånger bokfört eget kapital – ett attraktivt pris för ett försäkringsbolag av den här kalibern – och passar väl in i ODIN Global då det är en typ av exponering vi inte redan har.

Starka tal från USA
Flera av våra amerikanska innehav har redovisat sina siffror för det sista kvartalet 2020. Under förra året ökade vi inslaget av digitala affärsmodeller i portföljen. Ett av de företag vi tog in är den globala IT-jätten Microsoft. Bolaget levererade en väldigt stark rapport i januari där exempelvis nettovinsten steg med 33 procent jämfört med året innan. Vi ser att allt fler förlitar sig på företagets teknik för att kunna arbeta hemifrån. Dessutom leder social distansering till att fler människor tar sig an ny teknik för att hålla kontakt med familj och vänner. Utöver det drivs resultaten av ökad tillväxt inom molntjänster och gaming. Microsoft med sin unika marknadsposition är därmed perfekt positionerat för att kapitalisera på de digitala förändringar som tagit fart under pandemin.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-6.jpeg

SAP fortsätter att leverera
Det tyska mjukvarubolaget SAP var bland de första europeiska bolagen att rapportera sina siffror för helåret.  Bolaget befinner sig mitt i en omvandling där allt fler kunder flyttas till molnbaserade tjänster. Det innebär att intjäningen får ett större inslag av löpande abonnemangsintäkter (SaaS) snarare än licenser. Vi välkomnar den förändringen eftersom den på sikt kommer att öka förutsägbarheten i intjäningen och förmodligen också öka lönsamheten. För 2020 var ökningen av molnbaserade tjänster bra, med en tillväxt på 15 procent på toppen samtidigt som licensintäkterna sjönk som förväntat. För närvarande är bruttomarginalerna lägre i molntjänsterna vilket påverkar resultatet.

Bildresultat för SAP

Fortsatt stor aptit på mjukvarubolag
Den viktigaste händelsen i januari var den framgångsrika fusionen och börsintroduktionen av Qualtrics, en molnbaserad plattform för distribution och analys av online-undersökningar. SAP köpte Qualtrics för USD 8 miljarder hösten 2018, vilket motsvarade 20 gånger den dåvarande försäljningen. Men mottagandet på marknaden blev ljummet, eftersom prislappen tycktes vara alltför hög. Under de senaste två åren har Qualtrics fördubblat sina intäkter, och i januari värderades bolaget till nästan 25 miljarder dollar – 31 gånger sin försäljning och en trefaldig ökning på två år. Otvetydigt har SAP-ledningen gott ett väldigt bra jobb i att lyfta fram värden genom god kapitalallokering. Samtidigt är det värt att notera marknadens för tillfället enorma aptit för prenumerationsbaserade mjukvarubolag.

Summering
Sammantaget noterar vi att bolagen fortsatt kommer med många positiva nyheter. Det lär inte avta om 2021 fortsätter i återhämtningens tecken och i synnerhet inte för den typen av bolag vi är exponerade mot – kvalitetsbolag med starka positioner och goda förutsättningar för tillväxt. Däremot ökar kraven på framtida tillväxt när värderingarna krupit uppåt. Risken för besvikelser ökar därför samtidigt som varningar om bubblor tilltar. Värt att begrunda är att bubbeltendenserna rör smala sektorer som exempelvis elbilstillverkare (kinesiska och amerikanska), kryptovalutor och hypade hållbarhetsaktier (ofta obeprövade bolag med svag historia). Än så länge är den vida marknaden förskonad, och så länge det är så är det nog alltför tidigt att ropa efter vargen.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och hur vi arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för våra andelsägare.