ODIN Global första halvåret 2019

ODIN Global har gått mycket bra hittills i år, då fonden har nått näst högsta avkastning av de 278 globalfonder som finns på den svenska privatmarknaden.

Fondens och marknadens utveckling
ODIN Global ökade med 31,13 procent under första halvåret 2019. Världsindex ökade med 21,67 procent under samma period. Skälet till meravkastningen är att vi har haft en stark kursutveckling i fondens största positioner och inte haft någon betydande kursförlorare.

Positiva bidragsgivare
Flera av de största positionerna i fonden med portföljvikter på 7-8 % har stigit mellan 30-40 % hittills i år. Under hösten 2017 köpte vi det kanadensiska mjukvarukonglomeratet Constellation Software. Kursutvecklingen har sedan köpet varit stark tack vare en solid resultatutveckling. Hittills under 2019 har aktien bidragit med 1,7 % till fondens avkastning. Företagets låga marknadsandel på den så kallade ”vertikala mjukvarumarknaden”, kombinerat med en mycket fragmenterad marknad, gör att vi tror att företagets förvärvsstrategi kommer att pågå under många år framöver. Under första halvåret 2019 fick vi en extraordinär utdelning från företaget tack vare en starkare kontantgenerering än väntat.

ODIN Global har varit ägare i svenska Lifco nästan sedan börsnoteringen 2014. Företaget har utvecklats bättre än vad vi förväntat oss och kursutvecklingen har varit stark. Trots en förändring av ledningen under första halvåret 2019 har aktien stigit med 38 % på sex månader och bidragit med 1,4 % till fondens avkastning. Vi är nöjda med den nya ledningssituationen och har valt att behålla våra aktier i bolaget.

Negativa bidragsgivare
Det har varit få negativa bidragsgivare i fondavkastningen under första halvåret. Den svagaste kursutvecklingen i fonden har Bunzl-aktien stått för. Den har fallit med 8 % hittills i år. Det beror på något lägre tillväxt från företaget än vad vi är vana vid, men vi ser ingen dramatik i det.

En annan svag bidragsgivare till fondens avkastning i år är den amerikanska bokningsplattformen för hotell, Booking.com. Aktien har stigit med 4 % i år. Den relativt svaga kursutvecklingar beror också på svagare tillväxt än normalt och osäkerhet kring konkurrenter, bland annat Google. Vi ser det som ett övergående fenomen och har valt att behålla våra aktier.

Förändringar i portföljen
Under första halvåret 2019 har vi gjort få förändringar i portföljen.

Köp
Under det första kvartalet har vi investerat i det brittiska företaget Judges Scientific. Företaget grundades av dagens VD, David Cicurel, som fortfarande äger 12 procent av företaget. Judges Scientific driver en decentraliserad ”köp och bygg-modell” inom vetenskapliga mätinstrument. Vi gillar företagets decentraliserade affärsmodell och det disciplinerade förhållningssättet till förvärv. Vi anser att tillväxtmöjligheterna, både organiskt och genom förvärv, är goda. Den största risken för företaget är att det sker förändringar i ledningen, men det finns bra interna kandidater om ett behov av förändringar skulle uppstå.

Försäljning
Vi har gjort två försäljningar under första halvåret. I januari sålde vi vår position i Reckitt Benckiser. Företaget är en världsledande tillverkare av receptfria hälsoprodukter som säljs direkt till konsument. Företaget har historiskt visat en stark förmåga att köpa och integrera företag inom nya, mycket lönsamma produktkategorier. Efter förvärvet av Mead Johnson har resultaten dock präglats av flera engångseffekter och dålig utveckling i resultatet efter skatt, även om företaget växer mellan 3 till 5 procent på intäktssidan. Detta har gjort utvecklingen under de senaste åren svagare än väntat. Prissättningen av företaget har naturligtvis också sjunkit. Vi har valt att söka efter investeringsidéer som kan växa mer än Reckitt utan att betala mycket mer för aktierna. Vi har därför använt medlen från försäljningen av Reckitt till köpa ovannämnda Judges Scientific.

I början av året sålde vi även våra aktier i tyska Henkel. Vi är osäkra på hur mycket företaget måste investera för att återfå tillväxt. Prissättningen har sjunkit här också, men vi kommer att använda medlen för att hitta några mindre företag.

Utsikter
Vi tror att avkastningen framöver på aktiemarknaderna i större utsträckning kommer att komma från resultattillväxt och utdelningar, snarare än ytterligare reprisering i form av multipel expansion. Vi anser att vi har skapat en fond som på lång sikt ger en resultattillväxt på ungefär 10 % och en årlig utdelning på knappt 2 %, sammantaget en värdetillväxt på cirka 12 % per år.

Judges Scientific
Judges Scientific grundades av nuvarande VD David Cicurel, som fortfarande äger 12 procent av företaget. Judges Scientific driver en decentraliserad ”köp och bygg-modell” inom vetenskapliga mätinstrument. Företaget har hittills gjort 16 förvärv och de underliggande företagen arbetar med en hög grad av autonomi. Företagen kännetecknas av starka marknadspositioner på nischmarknader med goda EBIT-marginaler. Instrumenten som de konstruerar och tillverkar används för mätning och provning inom ett antal olika marknader, såsom i testning av jordmån, hår och tekniska fibrer. Typiska kunder är universitet som Harvard och Cambridge och andra företag och miljöer där mätning och testning krävs, exempelvis ThermoFisher och L’Oreal.

Vi gillar företagets decentraliserade affärsmodell och det disciplinerade förhållningssättet till förvärv. Vi anser att tillväxtmöjligheterna är goda, både organiskt och genom förvärv. Den största risken för företaget är att det sker förändringar i ledningen, men det finns bra interna kandidater om ett behov av förändringar skulle uppstå.

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Oddbjørn Dybvad är utbildad civilekonom från Norges Handelshögskola med specialisering inom finans. Han har tidigare arbetat som fondanalytiker.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.