Nytt samarbete mellan ODIN Fonder & Danica

ODIN Sverige förmedlas via Danicas fondplattform från och med januari 2014

ODIN Sverige har blivit utvald att ingå i Danicas ordinarie utbud av fondprodukter. ODIN Sverige kompletterar det befintliga fonderbjudandet inom svenska aktier då fonden har möjlighet att investera oberoende index. Genom detta samarbete befäster Danica sin ambition att tillhandahålla ett urval av fonder som uppvisar hög kvalité och som skapar värde för försäkringstagarna.

Danica tillhandahåller ett komplett fondförsäkringserbjudande till företag och privatpersoner och förvaltar ca 35 miljarder kronor för ca 150.000 försäkrade. Danicas produkter förmedlas via egna och oberoende försäkringsrådgivare.

ODIN är ett norskregisterat fondbolag som gjort sig erkänd för sin värdeorienterade förvaltningsstil, vilken etablerades när bolaget grundades 1990. Fondbolaget ägs av Sparebank 1 Gruppen och norska LO (10%). ODIN är i denna organisation ett fristående fondbolag med uppdraget att tillhandahållaett konkurrenskraftigt utbud av fondprodukter. Målgrupperna är retail, private banking, institutioner ochföretag.

ODIN Sverige är en indexoberoende och aktivt förvaltad fond enligt ODINs värdeorienterade förvaltningsfilosofi.Fonden investerar i bolag, oavsett storlek, som är lågt prissatta i förhållande till värdeskapande. ODIN definierar värdebolag utifrån ett antal kriterier, vilka de anser vara avgörande för ett bolags värdeutveckling– god historik, god ledning och styrelse, stark marknadsposition, lönsam tillväxt, värdeskapande för aktieägarna, sunda balanser, stark kontantström och ansvarstagande utifrån miljöaspekter, socialt och vad gäller ägarstyrning (Environmental, Social, Governance). Ansvarig förvaltare för ODIN Sverige är Vegard Søraunet. Mer information om Søraunet finner du h

ODIN Fonder – vi skapar värde för framtiden

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.