Månadens makrorapport

Mars månad inleddes med att konflikten i Ukraina eskalerade, då Ryssland tog kontroll över Krim. Även om konflikten har bidragit en del till finansmarknadens svängningar under månaden,visar den förhållandevis låga volatiliteten på aktiemarknaden att man inte har räknat in någon kris av större betydelse för de globala marknaderna i prissättningen.

Där har utmaningarna i den kinesiska ekonomin varit av större marknadsmässig betydelse.

Läs hela vår makrokommentar här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.