Maj var en bra månad för ODIN Small Cap

Fokuset i marknaden på kapitallätta, lågt skuldsatta kvalitetsbolag fortsatte vilket bidrog till fondens goda utveckling.

Marknaden
ODIN Small Cap utvecklades positivt under maj i linje med marknaden, men med en relativt stor spridning i utvecklingen bland de enskilda innehaven. Fokuset i marknaden på kapitallätta, lågt skuldsatta kvalitetsbolag fortsatte vilket bidrog till fondens goda utveckling. Förberedelserna för att öppna upp allt fler länder pågår och många av datapunkterna som framkom under månaden visar på en förbättring från mycket låga nivåer.

Förändringar i portföljen
Maj har varit lite lugnare på emissionsfronten och inflödena har vi framförallt investerat i fler aktier i Bredband2. Vi är nu stolta ägare till mer än 7 procent av bolaget. Bredband2s fokus på kundrelationen kombinerat med det interna verktyget BOSS som hanterar kundflöden så effektivt som möjligt gör dem till ett av de mest välskötta bolagen bland bredbandsleverantörerna. Bolagets VD ser med tillförsikt på framtiden och deras rapport under månaden visade på ett fortsatt bra kundintag och en bra vinsttillväxt utan några coronaeffekter.

Vi har tvingats sälja en del i Sinch då utvecklingen varit så pass bra att bolaget riskerade att komma över gränsen på 10 procent av fonden. Den kraftigt positiva utvecklingen var ett resultat av de två stora förvärv som bolaget nyligen genomfört kombinerat med en stark rapport med bland annat 32 procent organisk tillväxt. I diskussion med ledningen efter förvärvet av SAP Digital Interconnect så förstärktes bilden av att bolaget är väl positionerat och har goda möjligheter att växa både teknikmässigt och kundmässigt via fortsatta förvärv.

Innehaven
Green Landscaping har haft en tuff period med en omställning av verksamheten i Stockholmsregionen kombinerat med integrationen av stora förvärv och en dålig vinter. Den kommande emissionen ger dock goda möjligheter till en fortsatt lönsam tillväxt framöver.

Bravida fortsätter att förvärva bolag och konsolidera sin nisch samtidigt som man vinner ett antal större kontrakt under månaden.

Under månaden har tyvärr vd:arna för Coor, MedCap och CellaVision valt att säga upp sig och gå vidare till nya möjligheter. Detta är givetvis något vi kommer att följa upp så att det inte blir några markanta avsteg från den starka bolagskultur och affärsmodell som bolagen drivit så framgångsrikt under lång tid. Fördelen med att investera i bolag med en stark bolagskultur gör att de i de flesta fall klarar av vd-byten utan några större problem och snarare kan vitaliseras av det till viss del. Det är dock något som naturligtvis tar lite tid att utvisa.

Rapportsäsongen
Rapportsäsongen har i princip avslutats och vi kan på en övergripande nivå konstatera att försäljningen kom in som förväntat för de flesta av innehaven, medan marginalerna har varit lite svagare. Många bolag tvingades till stora åtgärder under kvartalet för att parera nedgången på grund av corona vilket tyngde resultaten. Den stora skillnaden jämfört med Q4-rapporterna var däremot de betydligt försiktigare framåtblickande utsikterna som presenterades. Vi befinner oss i ett läge där många fortfarande är osäkra på när marknader kommer att börja öppnas upp igen och hur långvariga effekterna från corona kommer att bli. Det var glädjande att konstatera att många av våra innehav uppvisade goda kassaflöden tack vare de stora åtgärder som vidtagits med fokus på att säkra upp inbetalningar från kunder.

Small Caps förvaltare Jonathan Schönbäck

ODIN Small Cap har fokus på att investera i välskötta bolag med en stark bolagskultur. En stark bolagskultur styr en bra affärsmodell på bästa sätt och tar därmed fram de bästa produkterna och lösningarna för kunderna. I dessa turbulenta tider är bolagskulturen ännu mer central. Den kommer i många fall att överraska på uppsidan och i vissa fall sannolikt skapa lite besvikelser på nedsidan då den kanske inte var så stark som förväntat. Men att gå igenom en kris blir enklare när man känner en stor tilltro till bolagen och dess förmåga att fatta rätt beslut och bygga värden på lång sikt. Vi är därför övertygade om att ODIN Small Cap kommer att komma ut ännu starkare på andra sidan tack vare att våra bolag tar oss igenom den här fasen på bästa sätt.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.