Kerry Group – överallt runt dig

När du provar en ny smak på kaffet eller glassen är smaken ofta ett resultat av konsumenternas krav på nytänkande inom livsmedelsindustrin. Vår största position i ODIN Global är världsledande inom just detta.

Vi träffade ledningen för det irländska företaget Kerry Group i London nyligen, de är en av världens största producenter av ingredienser till livsmedelsindustrin. Vi har varit aktieägare i bolaget i flera år och är mycket nöjda med denna position i portföljen.

Stor spridning

Köper du en Magnumglass från Unilever är det Kerry som har utvecklat glassens chokladöverdrag. Köper du en smoothie på MacDonalds har Kerry utvecklat drycken. Föredrar du kaffe med vaniljsmak hos Starbucks är det Kerry som har skapat smaken. Köper du fryst mat vill du att maten ska smaka färskt efter att den värmts upp. Köper du alkoholfri öl vill du att den ska smaka som vanlig öl. Kerrys kunskap gör att produkter smakar bättre, att matvaror blir nyttigare och mer inbjudande, samt ser till att du och jag som konsumenter får en bättre smakupplevelse.

De flesta har hört om Nestlé, Coca-Cola, McDonalds och Starbucks. Mindre känt är det vem som hjälper dessa varumärken och andra giganter med innovation och produktutveckling. Överraskande för många är att flera av de stora bolagen i allt större grad outsourcar produktutveckling och innovation till ingrediensexperter såsom Kerry medan de själva i allt större grad fokuserar på att bygga sitt varumärke. Kerry är bland de största på världsmarknaden.

Nyttigare och bättre

De senaste åren har vi sett en stark tillväxt bland matproducenter som lanserar så kallade ”clean label”-produkter, det vill säga utan konstgjorda tillsatser, och gärna produkter som är ”all natural”. Att reformera den existerande livsmedelsindustrin och tillfredsställa denna starka efterfrågan är Kerrys spetskompetens. Livsmedelsbolag utmanas av konsumenterna till att leverera nya och innovativa produktvarianter. Det är väldigt positivt för Kerry som har kunskapen som krävs för att kunna göra detta.

Produktutveckling blir allt viktigare eftersom slutkunder som du och jag blir allt mer medvetna om vad produkterna vi köper innehåller och hur de upplevs. Kerry drar nytta av att de globala trenderna inom livsmedelsindustrin går mot renare produkter med färre konstgjorda tillsatser och mindre salt och socker. Ökad medvetenhet om tillsatser skapar stora möjligheter för Kerry att förändra existerande produkter för de mat- och dryckesgiganter som i dag inte anses vara så hälsosamma. Målet är att skapa nya produktvarianter. Kerrys spetskompetens är inom ”food science”, samt processteknik och framställning av nya produktvarianter.

Bolagets intäkter baseras på att kunderna lyckas med sina produktinnovationer. Ju större volym kunderna säljer, desto mer pengar tjänar Kerry. Bolaget samarbetar med kunderna när det gäller utvecklingen av nya produkter.

Stor potential

Under tiden vi har ägt aktien har rörelsemarginalerna ökat från åtta till elva procent och vi tror att det finns långt mer att hämta på ytterligare marginalexpansion. Inom bolaget kommer vi att få se en ännu större andel högmarginalprodukter, försäljning av divisioner med låg lönsamhet, samt slutförandet av en större IT-implementering (SAP) som har tagit flera år att genomföra. De senaste årens marginaler har präglats av höga kostnader i samband med integrering av uppköpta företag. Kerrys marginaler ligger fortfarande under det som konkurrenterna inom samma fält har. Vi tror att bolaget kommer att komma med nya ambitiösa lönsamhetsmålsättningar under de kommande 12 till 18 månaderna. Avkastningen på eget kapital förväntas ligga på runt 20 procent under de kommande åren och med goda möjligheter för att syselsätta nytt kapital ser vi stor potential för ökat värdeskapande.

Kerry är en av världens största leverantörer av ingredienser och har det bredaste urvalet av så kallade ”smaksystem”. Det gör det svårt för nya aktörer att få fotfäste i branschen. Etablering kräver forskning och utveckling under många år, samt en stor kapitalinsats och starka kundrelationer. Bolaget har under de senaste åren investerat i två nya innovationscentrum som vi tror kan bidra till att förstärka kundrelationer och skapa ytterligare tillväxtmöjligheter.

Under veckan träffade vi bolagsledningen i London på konsumentkonferencen CAGE, Consumer Analyst Group Europe. Vårt intryck är att bolaget befinner sig i ett väldigt bra läge för att skörda resultatet av de senaste årens investeringar. Ledningen framstår som förnuftig och har tydliga mål för framtiden. Vi tror att en framtida årlig organisk vinsttillväxt på cirka 10 procent är realistisk. Bolagets starka marknadsposition i ett attraktivt segment av livsmedelsindustrin bekräftades av de stora livsmedelsföretag som deltog i konferensen, som livsmedelsproducenterna Nestlé, öltillverkaren SABMiller och Coca-Cola.

Vi håller fast vid investeringen

Vi ser flera potentiella möjligheter framöver som kan leda till ytterligare värdeökning i Kerry. Företagets traditionella matdivision som endast utgör femton procent av rörelseresultatet kan säljas, och det tror vi kommer att förändra investerarnas syn på bolaget. Bolag som endast handlar med ingredienser prissätts över Kerry på börsen. Vi förväntar oss också att företaget använder sin mycket starka balansräkning för ytterligare förvärv inom ingredienser under 2015.

Vi fortsätter att äga Kerry trots stark kursutveckling. Kursutvecklingen beror på en stark värdetillväxt i bolaget. Kerrys marknadsposition är bättre än någonsin och som tidigare nämnts finns det flera händelser som kan förändra investerarnas syn på bolaget.

Nästa gång du köper en choklad med ett nytt chokladöverdrag, en påse chips med nya aromämnen, eller en proteinrik milkshake, finns det en stor möjlighet att det är Kerry som har skapat och utvecklat dessa nya smaker.

 

Kursutveckling för Kerry Group de senaste 10 åren

Graf Kerry group

 

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Oddbjørn Dybvad är utbildad civilekonom från Norges Handelshögskola med specialisering inom finans. Han har tidigare arbetat som fondanalytiker.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.