Två spännande amerikanska bankaktier

Risken med att placera i bankaktier är generellt större än för andra aktier. Det anser ODIN Fonders förvaltare som haft en mycket restriktiv hållning när det gäller investeringar i banker. Men efter att ha hittat två välskötta bankaktier har man gjort ett undantag och placerat i sektorn.

Med en uppgång på närmare 8 procent sedan årsskiftet tillhör ODIN Global C toppskiktet av de drygt 150 fonder som finns i kategorin Global (mix bolag). Länge har fonden varit synnerligen restriktiva med banker i portföljen. Riskerna är helt enkelt för höga.

– Vi har under en längre tid valt att ha en begränsad bankexponering i fonden. Vi har haft, och har fortsatt ha en balanserat skeptisk inställning till banker. Risken med bankinvesteringar är större än för andra investeringar. Samtidigt ser vi att utvalda banker kan bidra till en god balans i fondportföljen, konstaterar ODIN Globals förvaltare Oddbjørn Dybvad.

Hårda krav på bankaktier

Som vanligt finns det alltså undantag för som bekräftar regeln. Dybvad ser framförallt två aspekter som är viktiga att beakta innan man investerar i banker.  För det första ska ledningen i de banker vi tittar på ha ett stort ägande i form av aktier.

– Anledningen till detta är att det är svårt för utomstående att få en bra inblick i bankernas risktagande. Vi tror att aktieägande bidrar till minskat risktagande hos ledningen och ökad solidaritet med aktieägarna. Om ledningen inte har en betydande andel av sina tillgångar i form av aktier i banken tenderar risktagandet att öka, säger Oddbjørn Dybvad.

För det andra är hög kapitaltäckning och låga kreditförluster en förutsättning när man investerar i banker, enligt Dybvad.

Två bankaktier som uppfyller kriterierna

Under den gångna månaden har ODIN Globals förvaltare faktiskt hittat två bankaktier som uppfyller kriterierna. Båda dessa är amerikanska och har nu tagit plats i fondens portfölj.

Den första är First Republic Bank som är en bank som fokuserar på kunder med höga inkomster. Banken har en unik affärsmodell som gör att man skiljer sig från andra banker.  En ”relationship manager” äger kundrelationen och medarbetarnas löner står i direkt förbindelse med kundrelationen. Detta leder till en mycket återhållsam utlåning. Bolagets affärsmodell har historiskt sett skapat hög och lönsam tillväxt.

– Vi anser att det är svårt att kopiera First Republics affärsmodell eftersom det kräver närhet till kunden i alla produktkategorier. CEO James Herbert grundade First Republic Bank 1985 och är bland de största aktieägarna i banken, konstaterar Oddbjørn Dybvad..

Den andra bankaktien är Bank of the Ozarks som är en av de lönsammaste regionala bankerna i USA. Banken är specialiserad på finansiering av fastigheter och har en balansomslutning på omkring 19 miljarder dollar totalt.

Bankens toppchef, George Gleason, har lett banken sedan 1979 och är största aktieägare med fem procent av bankens utestående aktier.

– Vi gillar Bank of the Ozarks ägarstruktur, starka riskkontroll och tillväxtpotential. I kölvattnet av finanskrisen valde banken att använda sina starka finanser till att köpa upp ett antal mindre banker. Under de senaste sju åren har man gjort hela 15 bankförvärv. Bank of the Ozarks sticker också ut som en av de mest kostnadseffektiva bankerna i USA, säger Oddbjørn Dybvad.

Artikeln var först publicerad på Privata Affärer den 19 april

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.