Informationsöverflöd ett hot mot långsiktigt värdeskapande

De senaste 35 åren har den genomsnittliga tiden för att äga en aktie sjunkit från sju år till sex månader. Kortsiktigheten är en utmaning för bolag med långsiktiga strategier.

Det gäller även för fondförvaltare, där majoriteten bedöms med hänsyn till sitt avkastningsresultat de senaste tre åren – ibland till och med utifrån ännu kortare perioder.

Investerare bör ha siktet inställt långt fram och inte låta sig störas av det dagliga marknadsbruset. De viktigaste som frågorna de bör ställa sig är: Kommer dagens konkurrensförsprång att hålla i sig samt hur ser bolagets långsiktiga tillväxtmöjligheter ut?

Korrekt och viktig information är visserligen avgörande för bolagens värdering, men dagens strida informationsflöde kan alltså också innebära ett hot mot god förvaltning och långsiktigt sparande.

– Mycket tyder på att den enorma mängd information som figurerar överallt gör oss mer kortsiktiga. Mycket saknar nämligen egentlig betydelse för aktievärdena, säger Håvard Opland, portföljförvaltare på ODIN Fonder.

Kvartalshysteri

Den här utvecklingen har blivit en utmaning för företag med som försöker arbeta med långsiktiga strategier, särskilt om styrelsen sätter upp kortsiktiga mål för bolagsledningen och resultatet mäts genom aktiekursen.

– Fokus hamnar då på att maximera resultatet varje kvartal i stället för värdeskapande på lång sikt.

Samma problematik gäller fondförvaltare där prestation och belöningssystem också ofta utgår från kortsiktigt tänkande.

– Förvånansvärt många mäts på det sista kvartalet och det senaste årets avkastning. Det leder till en marknad med fler sprinters än långdistanslöpare, anser Håvard Opland.

Han menar att risken är att strategin ständigt förändras i jakten på god avkastning under korta mätperioder. Det leder dessutom till ökade kostnader eftersom man gör fler transaktioner.

– Det är lätt att då förlora överblicken över sitt ursprungliga investeringsbeslut, fortsätter han.

Långsiktig investering avspeglar bolagets verkliga utveckling

Författaren Dr Ramo Rao belyser i sin bok Financial Physics det faktum att det grundläggande värdet i ett bolag inte förändras dagligen, vilket stämningar och prissättningen på aktier gör. Han menar alltså att ju längre tidshorisont man har på sina aktieinvesteringar, desto mindre betydelse har spekulativ avkastning. På lång sikt avspeglar avkastningen alltså bolagets resultat och utdelning över tid.

Marknadens kortsiktighet kan emellertid skapa möjligheter. Även välskötta bolag har otur och stöter på motgångar emellanåt och kan få en tillfällig kursnedgång.

– Om man passar på och investerar under en temporär svacka kan man få en billig aktie. Otursperioder varar inte för evigt och bra bolag får vanligtvis medvind igen, avslutar Håvard Opland.

Artikeln publicerades i Affärsvärlden i juni

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.