Fusionen av ODIN Europa SMB och ODIN Europa

Svar på frågor gällande fusion av ODINs fonder och det besked som skickats ut i förbindelse med detta.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond kommer du få andelar i den nya fonden. Värdet av andelarna motsvarar värdet av de andelar du ägde i den första fonden men antalet andelar förändras beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen.

Det blev nyligen vedtaget på ett andelsägarmöte hos ODIN att fonden ODIN Europa SMB fusioneras in i ODIN Europa. Fusionen blev genomförd på kursdatum 21 mars 2014.

Fusionsförhållandet mellan ODIN Europa och ODIN Europa SMB
Hade du andelar i ODIN Europa SMB per 21 mars 2014 har du fått nya andelar i ODIN Europa den 24 mars 2014. Fusionsförhållandet mellan fonderna är beräknat per kursdatum 21 mars 2014 genom att dividera kursen i ODIN Europa SMB med kursen i ODIN Europa vilket gav fusionsförhållande 1,7064.

Fusionsförhållandet (1,7064) multiplicerat med det antal andelar du hade i ODIN Europa SMB = antal nya andelar i ODIN Europa

Sparavtal
Sparavtal som du haft i ODIN Europa SMB flyttas till den nya fonden. Om du vid tidpunkten för fusionen hade sparavtal i båda fonderna kommer beloppet från sparavtalet i ODIN Europa SMB att läggas till beloppet på sparavtalet i ODIN Europa. Därefter kommer sparavtalet i ODIN Europa SMB att upphöra.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.