Förvaltarkommentar ODIN Sverige mars

Mars var ytterligare en turbulent månad på aktiemarknaden där mycket fokus riktades mot banker.

Mars var ytterligare en turbulent månad på aktiemarknaden där mycket fokus riktades mot banker – särskilt amerikanska Silicon Valley Bank och Signature Bank som kollapsade på rekordtid efter bankrusningar i början av månaden, tätt följt av den schweiziska jättebanken Credit Suisse som togs över av konkurrenten UBS. Detta skapade oro för en ny global finanskris, vilket även smittade Stockholmsbörsen. Mot slutet av månaden återhämtade börsen sig dock i takt med att oron började avta, varför månaden som helhet inte medförde några större värdeförändringar på överordnad nivå. De svenska bankerna tappade dock strax över 10 procent av sitt aggregerade värde under månaden.

I ODIN Sverige har vi inte ägt någon traditionell bank efter att vi valde att sälja ut Handelsbanken hösten 2020. Trots att de svenska storbankerna är relativt välkapitaliserade och lågt värderade har vi haft svårt att hitta en traditionell bank med tydliga konkurrensfördelar. Den enda ”banken” vi äger i dagsläget är Avanza vars kapitallätta affärsmodell skiljer sig väldigt mycket från en traditionell bank, eftersom intjäningen främst kommer från transaktionsavgifter snarare än utlåning, vilket reducerar många av de risker som traditionella banker tyngs av. Även Avanzas aktie backade dock cirka 10 procent under månaden och utgjorde vid utgången av mars cirka 2 procent av portföljen. 

Vi inte gjort några stora ändringar under månaden. De främsta justeringarna vi gjort har varit att köpa fler aktier i Assa Abloy och AstraZeneca som vi ser som relativt konjunkturokänsliga, vilket vi finansierat genom att bl.a. minska vår position i Dustin varefter vår ägarandel i bolaget minskat från över 7 procent till under 5 procent vilket vi också flaggade för.

Dustin är ett fint bolag med en stark position men det är också det bolag i portföljen med högst skuldsättning (exkl. fastighetsbolaget Sagax), vilket kombinerat med en pressad lönsamhet bidragit till att vi valt att minska exponeringen något. Den senaste kvartalsrapporten var dock ett steg i rätt riktning då bolaget äntligen lyckades minska sina lagernivåer och förbättra kassaflödet. Dustin väger strax över 1 procent av portföljen vid utgången av månaden.  

Embracer hamnade också i tidningsrubrikerna i mars eftersom bolaget meddelade att det strategiska samarbetsavtal man arbetat på en längre tid inte kommer slutföras innan kvartalets utgång. Samma dag publicerade också Financial Times en ifrågasättande artikel som dock inte innehöll några väsentliga nyheter. Kombinationen gav en kursreaktion på -13 procent på en dag. Aktien återhämtade sig dock dagen efter och slutade månaden på -4 procent.

Rapportsäsongen för det första kvartalet börjar närma sig varför analytikerestimaten för många bolag uppdaterats mot slutet av månaden. På den positiva sidan stack mjukvarubolagen Fortnox och Vitec ut, samt kylgrossisten Beijer Ref. Alla tre bolag såg kursuppgångar på över 10 procent under månaden. Även fondens största innehav, Atlas Copco, vars aktiekurs släpat efter den bredare verkstadssektorn hittills i år, avslutade mars men en kursutveckling på närmre 8 procent. Under april kommer majoriteten av portföljbolagen att rapportera för det första kvartalet vilket kommer ge viktiga indikationer på hur 2023 har börjat.

I övrigt har vi som vanligt fortsatt att bevaka och besöka både portföljbolag och kandidater. I mars besökte vi bl.a. Dometic, dotterbolag till Addtech och Beijer Ref i Nederländerna, NIBE på en stor värmepumpsmässa i Frankfurt, samt Munters som även anordnade en investerarpresentation med fokus på bolagets starka position bland batteritillverkare vilket bedöms ge fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.