Förvaltarkommentar ODIN Small Cap september

ODIN Small Caps andelsägare hittills i år tagit del av utomordentligt stark avkastning, trots en sämre utveckling i september

Trots att den nuvarande avkastningen är väldigt hög är vår bedömning att vi äger en portfölj med bolag som står väl rustade för att fortsätta leverera en god långsiktig avkastning framöver.

Händelser
September månad präglades av lite svagare marknad framförallt mot slutet. Eolus Vind (-20%) och Wihlborgs (-17%) var de som tappade mest på den svagare marknaden.

Bäst i september var OEM International (+9%) som fick en god utveckling efter att bolaget fick sin första analytikertäckning under månaden. Detta verkar ha fått fler intresserade av bolaget, som är av väldigt bra kvalitet men lite mer okänt och lägre värderat än andra noterade förvärvsbolag.

Sectra (+3%) rapporterade mycket fina siffror i början av september. Övergång till ett digitalt arbetssätt under pandemin har accelererat Sectras affär och bolaget uppvisar mycket starka tillväxttal och marginaler. Vi ser fortsatt mycket goda förutsättningar för bolaget att öka sina marknadsandelar globalt, inte minst i USA.

En stark marknad det senaste året har resulterat i att många bolag är på väg till börsen. Under månaden har vi valt att investera i två nykomlingar, CTEK och Cary Group. Detta efter långa processer och flertalet möten med olika representanter från bolagen under flera månader. Vi är imponerade av både CTEK och Cary Group och vi är mycket glada att processerna har mynnat ut i två nya innehav som vi kan vara stolta, långsiktiga ägare av.

Cary Group som vi var ankarinvesterare i har genom åren byggt sig en mycket stark position på bilglasmarknaden. Genom starka relationer med försäkringsbolagen har de en trygg och stabil återkommande affär och kan växa framförallt via förvärv, både stora och mindre. En begynnande internationell expansion ger förutsättningar för fortsatt långsiktig tillväxt. Vi har stark tilltro till ledningen och resan som bolaget är på.

CTEK har byggt sig en global marknadsledande position på lågvoltsladdare. Hög kvalitet och innovationskraft genomsyrar bolaget, och vi tror att de har goda förutsättningar att lyckas även på elbilsladdare. Vi är mycket nöjda att samäga bolaget med Latour, som vi tror är en bra långsiktig ägare som kan stötta dem på tillväxtresan.

Ändringar i portföljen
För att finansiera köpet av de nya bolagen CTEK och Cary Group har vi sålt alla aktier i Beijer Ref och Self Storage Group. Beijer Ref börjar bli för stort för ODIN Small Cap men vi fortsätter att äga bolaget i ODIN Sverige

Månadsrapport ODIN Small Cap september

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.