Förvaltarkommentar ODIN Small Cap oktober 2023

Återigen är det osäkerhet kring inflation, räntor och konjunktur som präglat börsen i stort.

Oktober blev en avkastningsmässigt svag månad i både absoluta och relativa termer, och återigen är det osäkerhet kring inflation, räntor och konjunktur som präglat börsen i stort. Stockholmsbörsen föll på bred front under månaden, där både stora och små bolag föll ungefär lika mycket och de flesta sektorer var också ner ungefär lika mycket. De flesta bolag har nu publicerat sina kvartalsrapporter för det tredje kvartalet och även om det överordnat var ännu en mycket bra rapportsäsong för bolagen i ODIN Small Cap var det inte tillräckligt för att komma ikapp avkastningsmässigt, även om marknadssentimentet såg ut att börja vända uppåt igen vid månadens slut.

Vi har gjort ett antal mindre justeringar under månaden, men de största ändringarna är att vi har köpt in Nordnet som ett nytt innehav och sålt Coor helt (se nedan), samt bland annat minskat våra innehav något i Absolent, NCAB och HMS Networks för att finansiera inköpet av Nordnet.  

Nordnet är väldigt likt Avanza som vi ägt och följt tätt under många år, och köpte in igen för ett år sedan. Avanza har enligt vår uppfattning varit ett bättre bolag än Nordnet historiskt, inte minst på grund av att man har en starkare position på den svenska marknaden, medan Nordnet historiskt inte hade tillräcklig skala på någon marknad. De senaste sex åren har dock Nordnet gjort en mycket imponerande förbättringsresa – idag har de en stark position i alla de nordiska länderna, och lönsamhetsmässigt har de kommit ikapp och är i vissa avseende t.o.m. bättre än Avanza. Det finns få bolag på börsen som har en bättre kombination av goda historiska prestationer, mycket starka marknadspositioner och dessutom aktier som handlas på attraktiva nivåer, varför vi gärna äger både Nordnet och Avanza. Även om båda dessa bolag är ”dyrare” än storbankerna har de betydligt högre lönsamhet, kombinerat med överlägsna långsiktiga tillväxtförutsättningar, varför vi tror båda två kommer vara bättre långsiktiga investeringar.

Coor har varit ett innehav i ODIN Small Cap sedan fondstarten i januari 2020 och vi har sett det som ett stabilt bolag, med låg kapitalbindning, hög kapitalavkastning och goda förutsättningar att fortsätta växa lönsamt i en stabil takt över tid. Just stabiliteten har varit en av de främsta anledningarna till att vi tyckt att bolaget har förtjänat en plats i portföljen, men tyvärr har inte den fundamentala leveransen varit så stabil som vi förväntat oss. Den senaste kvartalsrapporten blev tyvärr ännu ett exempel på det, och då valde vi att hellre allokera kapitalet till andra innehav där vi känner oss tryggare med kvalitén i bolagens långsiktiga intjäningsförmåga.

Under oktober har 27 av portföljens 35 innehav rapporterat (eller 28 av 36 inkl. Coor som sedan såldes ut) och sammantaget har 14 rapporterat varit bättre än väntat, åtta rapporter varit i linje med förväntningarna, och sex rapporter varit svagare än väntat. Överordnat har det således varit ännu en mycket god rapportsäsong där bolagen fortsätter att leverera fundamentala värden, men tyvärr har vi inte fått ut det avkastningsmässigt än. Den största rapportbesvikelsen var Coor, men även Nimbus rapporterade svagt. Det fanns än en gång bolag som rapporterade ungefär i linje med förväntningarna, men där aktierna ändå föll över 10 procent på rapportdagen, och denna gång var det Fortnox och Bravida. På den positiva sidan sticker MedCap ut än en gång efter att de rapporterade en organisk tillväxt på 21 procent och överträffade analytikernas förväntningar på samtliga punkter. År 2023 har hittills varit ännu ett avkastnings-mässigt svagt år för svenska småbolag, särskilt de allra minsta bolagen, men våra bolag fortsätter att leverera god lönsamhet så vi är helt övertygade om att det bara är en tidsfråga innan det vänder uppåt igen.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.