Förvaltarkommentar ODIN Small Cap maj

I perioder som dessa, då fokus primärt hamnar på makrofaktorer som ligger utanför bolagens kontroll, är det extra viktigt att äga lönsamma kvalitetsbolag.

Efter ett turbulent april har maj varit en lugnare månad på aktiemarknaden där det på några håll finns tidiga tecken på vändningar i sentimentet. Det återstår dock att se hur långvarig denna stabilisering blir. Mycket kommer troligen fortsatt bero på inflationen och vad som händer i Ukraina samt lock-downs i Kina osv. Vår uppfattning är att det i perioder som dessa, då fokus primärt hamnar på makrofaktorer som ligger utanför bolagens kontroll, är extra viktigt att äga lönsamma kvalitetsbolag som har en stark företagskultur och bevisad anpassningsförmåga.

Händelser
Två av aktierna med svagast utveckling under maj var Thunderful och CTEK. Thunderful (-28%) publicerade en rapport med betydligt lägre resultat än väntat, främst drivet av betydligt sämre lönsamhet inom Games vilket var en besvikelse och något vi följer upp. Även CTEK (-21%) publicerade också relativt svaga siffror med lägre tillväxt och fallande lönsamhet. Det finns ett antal rimliga förklaringar för detta, och vi är fortfarande mycket optimistiska till den långsiktiga potentialen i bolagen men givet svagare fundamental utveckling än vi hade förväntat oss har vi valt att justera ned positionen något.

På den positiva sidan hittar vi bl.a. MedCap och Hemnet. MedCap (+25%) var den aktie som gick svagast i portföljen i april (-20%), varför det är extra glädjande att den utvecklades starkast i maj efter en solid rapport som slog förväntningarna på samtliga punkter.
Hemnet (+15%) utvecklades också väl i maj efter en svag kursutveckling i april (-14%) trots en mycket stark rapport där exempelvis det genomsnittliga priset per bostadsannons ökade med hela 41 procent. Givet den starka fundamentala utvecklingen, men svaga kursutvecklingen, har vi också ökat vårt innehav under maj månad. När Prestationen och Positionen fortsätter att gå i rätt riktning och Priset (aktiekursen) dessutom blir mer attraktivt tror vi det är långsiktigt värdeskapande att öka. Aktiemarknaden är fortfarande mycket turbulent, och vi vet inte när sentimentet kommer normaliseras. Det är dock inte sentimentet vi spekulerar i, utan vi investerar långsiktigt i vad vi bedömer vara de bästa bolagen. På lång sikt är vi övertygade om att det kommer fortsätta att vara en värdeskapande strategi.

Ändringar i portföljen
Månadens största nyhet är att vi har valt att delta som ankarinvesterare i den kommande börsnoteringen av Engcon. Bolaget är världsledande på tiltrotatorsystem som kraftigt ökar grävmaskiners produktivitet. Bolaget har en lång historik av lönsam tillväxt, som hittills främst drivits i Norden där penetrationen kommit långt, men man har också börjat bygga positioner i många fler länder där tiltrotatorer nästan inte används idag, vilket ger goda möjligheter för lönsam tillväxt under många år, även om byggbranschen kommer ha utmaningar den närmsta tiden. I övrigt har vi bara gjort marginella justeringar – för att finansiera köp av fler aktier i Thule och Hemnet justerade vi ner positionerna i Coor och CTEK något.

Månadskommentar med siffror

Jonathan och HC
Fondens förvaltare Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.