Förvaltarkommentar ODIN Small Cap augusti

Utvecklingen för småbolag verkar vara en fortsättning på det vi såg tidigare under sommaren.

Utvecklingen för småbolag verkar vara en fortsättning på det vi såg tidigare under sommaren (och hela året för den delen), där oro för en ännu längre period med högre räntor gjort att aktiemarknaden generellt favoriserat större bolag över mindre bolag. ODIN Small Cap utvecklades ungefär i linje sitt jämförelseindex under augusti, som avkastningsmässigt svag en månad för svenska småbolag.

Vi har inte gjort några större ändringar under månaden, utan det främsta vi gjort har varit att fortsätta att utöka vår position i HMS Networks något, vilket vi finansierat med en mindre reduktion av vår position i Bravida.

Bredband 2 var den aktie som utvecklades bäst under månaden (+22 procent) efter att ha levererat en stark kvartalsrapport för det andra kvartalet. Trots att bolaget höjer sina priser märker man inte av någon avmattning av volymerna vilket bidrog till att stärka lönsamheten. Trots kursuppgången är aktien fortsatt bland de lägst värderade i portföljen så om den goda fundamentala utvecklingen fortsätter borde det finnas mer potential i aktien.  

Andra bolag som rapporterade under augusti var Absolent (-4 procent på rapportdagen) som kom in något svagare än väntat då den organiska tillväxten hämmades av storköksmarknaden, samt Troax (-8 procent) som levererade ungefär i linje med förväntningarna på alla punkter men där fokus troligen låg på försäljningen till automatlager (särskilt drivet av e-handel) som fortfarande går trögt. Övriga bolag som rapporterade, men där vi inte såg några större kursreaktioner på rapportdagen var Green Landscaping (-0 procent), Medistim (+0 procent) och Lemonsoft (+2 procent).

ALM Equity (-20 procent) var den aktie som utvecklades svagast under månaden. Efter en relativt svag kvartalsrapport i juli avyttrade ALM delar av sitt innehav i Klövern under augusti, vilket stärkte bolagets balansräkning, men det har inte varit någon lysande affär. Att balansräkningen stärks är dock positivt i sig, eftersom det ger bolaget mer manövreringsutrymme framöver. Vi fortsätter att bevaka detta noga.

Under månaden har vi haft möten med ett antal av våra portföljbolag, exempelvis Nimbus, Vaisala, Lagercrantz, CTT, Troax, Coor, Wihlborgs i Malmö, Lime i Lund och Nederländerna, samt Vitec i Nederländerna. Det är alltid mycket givande att träffa och besöka bolag eftersom det ger en fördjupad förståelse för deras verksamhet, marknad och framförallt deras bolagskultur. Det finns alltid förbättringspotential, men överlag är vi väldigt stolta aktieägare i de välskötta och fina bolag vi har i portföljen.

Vi har tyvärr inte någon kontroll över hur aktiekurserna rör sig på kort sikt. På lång sikt är vi som alltid övertygade om att aktiekurserna kommer följa det fundamentala värdeskapandet i våra portföljbolag. Rapportsäsongen för det andra kvartalet var det senaste beviset på att våra portföljbolag fortsätter att skapa fundamentala värden, samtidigt som aktiekurserna generellt fortsatt nedåt, vilket innebär att aktierna blivit billigare. En sådan utveckling kan förstås fortsätta ett tag till, men så länge bolagen fortsätter sina långsiktigt lönsamma tillväxtresor är det bara en tidsfråga innan även aktiekurserna hänger med på resan.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.