Dystert i Davos

Veckokommentar från ODIN Fonder

Under toppmötet World Economic Forum i Davos har de problem som Europa står inför fortsatt att diskuterats men investerare världen över verkar inte lyssna. Vad vi kan se är att brittisk ekonomi stärks och arbetslösheten sjunker och att även Sverige går i rätt riktning även om arbetslösheten den senaste tiden legat på oförändrade nivåer.

För att läsa mer om de makroekonomiska svängningarna och bolagsspecifika raporter från ODINs portföljbolag – Läs hela ODINs veckokommentar här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.