Förvaltarkommentar ODIN Emerging Markets för 2020

Fondens exponering mot bolag inom smittskydd, e-handel, solenergi och teknik bidrog särskilt till avkastningen för 2020.

Utvecklingen för fonden och marknaden
Trots en av de största pandemierna i modern tid och en kraftig nedgång på aktiemarknaden i mars, gjorde ODIN EM bra ifrån sig under 2020 avkastningsmässigt, såväl i absoluta tal som i förhållande till index och konkurrenter. Fondens exponering mot bolag inom smittskydd, e-handel, solenergi och teknik bidrog särskilt till avkastningen för 2020. Under det gångna året blev det ännu tydligare hur viktigt det är att investera i kvalitetsbolag med stabila finanser. Fonden har också en naturlig exponering mot ett antal länder samt valutor som rör sig på ett annat sätt än den norska kronan. Detta bidrar till att minska fluktuationerna i fonden, vilket resulterade i en mindre nedgång för andelsägarna i mars.

Starka kort
Föga överraskande var det malaysiska Hartalega – en av världens största tillverkare av engångshandskar – som bidrog mest till fondens utveckling under året. Eftersom behovet av smittskydd sköt i höjden under 2020 ökade även omsättningen och resultatet för världens effektivaste tillverkare av engångshandskar. Man räknar även med ett ökat fokus på smittskydd efter att pandemin är över. Detta kommer följaktligen att få långvariga positiva effekter på Hartalegas resultat. Vi har träffat familjen och ledningen flera gånger, senast i juni 2019, och känner stort förtroende för att de förvaltar bolaget på ett bra sätt.

Tillverkning av handskar på Hartalegas fabrik i Sepang

Indiska Garware tillverkar rep och nät för en rad olika användningsområden. Ett av de största segmenten som de levererar till är fiske- och vattenbruksnäringen. Man har även minskat risken i verksamheten genom att utnyttja befintlig kunskap i fiskenätverk för att investera i nya tillväxtområden. Även under 2020 har bolaget lyckats expandera såväl i Indien som internationellt samt uppvisat en stark innovationskultur. Bolaget är fortfarande litet varför väldigt få analytiker har fått upp ögonen för det.

Negativa bidrag
Sydafrikanska BidCorp, som erbjuder måltidstjänster, har över tid vuxit på ett lönsamt sätt och är idag bland de största aktörerna på marknaden med 95 procent av omsättningen utanför hemlandet. Företaget levererar matvaror till restauranger, skolor och hotell. Av förklarliga skäl ledde nedstängningar och reserestriktioner till stora intäktsminskningar för BidCorp. Företaget har dock hanterat situationen väl och har goda möjligheter att ta sig igenom nedgången. Vi tror fortfarande att efterfrågan på mat utanför hemmet kommer att vara lika stor när vi återgår till det normala, och att BidCorp kommer att fortsätta att växa lönsamt.

Sydafrikanska Bidvest är ett stort decentraliserat konglomerat med fokus på förvärv. Bolaget drabbades hårt under 2020 på grund av sin exponering mot resenäringen. Hanteringen av krisdrabbade industrier inom marktjänster på flygplatser samt inom hyrbilsbranschen har krävt resurser som vanligtvis hade gått till nyförvärv. Som ett resultat av detta presterade Bidvest sämre under 2020 än väntat. Vi tror fortsatt på konglomeratet som modell och att de underliggande bolag som drabbats hårdare kommer tillbaka starkt när den globala reseverksamheten återhämtar sig igen.

Här kan du läsa ODIN Emerging Markets produktblad med avkastningstal

Förändringar i portföljen
Under 2020 gjorde vi fler förändringar i fonden än vi förväntas göra framöver. Vi köpte åtta bolag och sålde fyra, och har därmed ökat bredden i fonden både vad gäller geografiskt läge och affärssegment.

Ett av våra viktigaste investeringskriterier när vi studerar kinesiska bolag är ”governance”, dvs. bolagsstyrning. Vi är angelägna om att hitta bolag där vi känner förtroende för ledningen och ägarstrukturen. Vi söker solida ägare som eftersträvar en innovationsinriktad företagskultur. Det är också viktigt med långsiktiga tillväxtmöjligheter – gärna utanför de egna landsgränserna. Vi tror även på bolag med starka marknadspositioner vars skal- och nätverksfördelar gör det svårt för konkurrenter att ta sig in på marknaden. Inget bolag kan leva upp till alla våra kriterier, men de företag vi valt i fonden anser vi har goda möjligheter att skapa värde över lång tid. Nedan följer en kort beskrivning av de bolag vi tagit in och ut ur fonden.

Nya bolag i portföljen
Sinqia är ett brasilianskt bolag som verkar inom förvärv och vidareutveckling av en rad mjukvarulösningar till finansiella institutioner. Det här är mjukvara som kunderna är beroende av i sin dagliga verksamhet, vilket gör det mycket svårt och dyrt att byta till en konkurrent. Detta skapar nära kundrelationer som Sinqia kan bygga vidare på. Nästan 80 procent av resultatet kan härledas till löpande intäkter från bland annat månatliga licensavgifter. Inkomsterna i Sinqia är således mycket stabila. Sinqia har också en aktiv ledning med en stark ägarställning i bolaget. Vi bedömer detta som särskilt viktigt i en förvärvsmodell där bolagets utveckling är mycket beroende av att högsta ledningen fattar rätt beslut.

Sinqia expands product range by acquiring software provider Tree Solution –  Money Times | Time24 News

Bioteque är ett litet taiwanesiskt företag som producerar medicinska förbrukningsartiklar som slangar, nålar och påsar. Trots företagets storlek har man arbetat upp en stabil position på en global marknad genom att satsa på innovation, flexibilitet och kvalitet. Det är svårt för nya aktörer att komma in på denns marknad på grund av ett stort antal regler och kvalitetskrav som bidrar till att skydda Bioteques konkurrensposition. Detta är en av de främsta anledningarna till att vi gillar företaget samt deras goda tillväxtmöjligheter både genom export till nya marknader och utveckling av nya produkter. Dessutom har ledningen ett långsiktigt perspektiv och stora intressen i företaget vilket innebär att ODIN Emerging Markets sitter i samma båt som ledningen.

Teleperformance är världsledande inom outsourcing av kundservicelösningar och teknisk support. Detta innebär att man erbjuder företag olika lösningar för kundvård, teknisk support, callcenter och översättning. Även om företaget är börsnoterat i Frankrike har bolaget en stark exponering och verksamhetskoppling mot tillväxtmarknader som Latinamerika och Asien. Behovet av tätare kundkontakt och mer kompetent support har lett till ökad efterfrågan på specialister som kan utföra dessa uppgifter. Teleperformance erbjuder också en rad digitala lösningar såsom chatbots och webblösningar. Allt handlar om att hjälpa bolag att förbättra sina kundrelationer. Detta har visat sig vara en bra affär för Teleperformance som har expanderat till flera marknader på ett lönsamt sätt. Tillväxttrenden har snarare stärkts av virusutbrottet genom det ökade behovet av god kundservice och smidiga digitala lösningar.

All about Teleperformance Inde

Alibaba är ett av världens största teknikföretag som blivit stora på digitala handelsplattformar för både privatpersoner och grossister i Kina och ett antal andra länder. Bolaget äger inga egna butiker utan fungerar som en plattform som kopplar ihop kunder och säljare i ett digitalt köpcenter. Alibaba har utan tvekan ett enormt nätverksförsprång med över 700 miljoner aktiva användare genom integrerade digitala lösningar som Youku (Kinas svar på Youtube) eller Alipay (en av de vanligaste betalningslösningarna i Kina). Dessutom har de blivit Kinas största leverantör av molnbaserade lösningar för företag. Alibaba är väl positionerat för att ta del av såväl digitaliseringstrenden som efterfrågan från den växande medelklassen i Kina.

Largan producerar en mängd olika linser för bl.a. skannrar, bilsensorer, webbkameror och inte minst mobilkameror. De sistnämnda står för merparten av omsättningen och bolaget innehar cirka 30 procent av den globala marknaden. Largan tillverkar linser av hög kvalitet till mobiltelefoner i premiumsegmentet från tillverkare som Apple, Samsung och Huawei. Bolaget har en stark ställning på marknaden och kan dominera prissättningen då de är ledande inom teknik och kvalitet. Detta är viktigt eftersom alla mobilaktörer tävlar om att erbjuda den bästa kameran, och antalet linser har ökat med fokus på kamerakvaliteten på mobiltelefoner. Largan har därmed goda möjligheter att få del av tillväxten och har även visat prov på god kostnadsstyrning och solida marginaler.

TSMC är världens största tillverkare av halvledarchips för chipproducenter som Apple, Huawei, Qualcomm, Nvida och Intel. I och med den ökade digitaliseringen och upptrappningen av 5G, sakernas internet och artificiell intelligens, råder det inget tvivel om att behovet av datorkraft bara kommer att öka. TSMC har gjort ett genidrag genom att fokusera på att bli bäst på att producera halvledare och låta andra slåss om designen. Detta har gett TSMC en enorm konkurrensfördel i både skala och teknik, eftersom de kan producera komplexa taggar med Samsung som enda konkurrent. Till skillnad från Samsung konkurrerar inte TSMC med sina kunder på andra plan och har därför attraherat ännu fler kunder. TSMC:s ställning och konkurrensförsprång har gjort att de kan verka mycket lönsamt på en marknad där de flesta konkurrenter förlorar pengar. På grund av att det blir allt svårare för konkurrenterna att ta rygg på TSMC i takt med att tekniken utvecklas, bedömer vi bolaget som en god och långsiktig investering.

Ping An är en av Kinas största finansiella institut med fokus på försäkringar. Bolaget är det enda i Kina som har tillstånd att verka som bank, liv- och skadeförsäkringsbolag samt kapitalförvaltare, något som ger goda skalfördelar och synergieffekter. I Kina är det inte lika vanligt med försäkringar och myndigheterna har vidtagit en rad åtgärder för att få fler att teckna både liv- och skadeförsäkringar. Ping An har ett av Kinas största distributionsnät och satsar på bra försäkringar som kunderna vill ha. Detta har visat sig vara en god affär även för Ping An och om man fortsätter att arbeta med kundnöjdheten tror vi att Ping An har goda chanser att få del av tillväxten för försäkringar i Kina.

File:Ping An Bank Logo.svg - Wikimedia Commons

Soltec tillverkar och designar ”trackers” för solparker. Detta är en teknik som ökar effektiviteten för solpanelerna genom att rikta dem mot solen allteftersom den rör sig över himlen. Soltec är världens tredje största aktör på området och är den ledande aktören i Latinamerika. Trackers har blivit allt vanligare när man bygger solparker, och installeras i uppemot 40 procent av alla nya solparker. I slutet av oktober börsnoterades bolaget genom en emission som vi deltog i. Vi ser positivt på bolagets marknadsposition och fokus på innovation och nytänkande samt på deras starka logistiknätverk som gör det möjligt för dem att leverera till många länder. Bolaget har också en solid ägarstruktur där grundarna har stora ägarintressen och själva driver företaget.

Soltec Rolls Out PV Tracker Training Program - Solar Industry

Försäljningar
A.O. Smith tillverkar och distribuerar varmvattenberedare och vattenfilter. Bolaget togs in i fonden 2018 efter sin satsning på ökad närvaro i Kina då de redan har en ledande position på den amerikanska marknaden. Under de senaste åren har det visat sig vara allt tuffare att lyckas i Kina och vi har därför inte träffat helt rätt med denna investering. Eftersom bolaget fortsatt levererar till den amerikanska marknaden, och aktiekursen utvecklats väl under de senaste månaderna, tog vi tillfället i akt att sälja aktien.

3M är ett stort multinationellt bolag som levererar produkter till en rad olika branscher och konsumenter, och har imponerande marginaler och kapitalavkastning. Utmaningen för bolaget har varit att upprätthålla tillväxten när flera av deras slutmarknader har mognat. Vi har länge väntat på att de ska kunna skörda frukten av höga utvecklingskostnader (FoU), vilket de inte riktigt ser ut att klara. 3M är inte något dåligt bolag men vi anser att det inte ska prissättas som ett tillväxtbolag. 3M har gjort flera förvärv samtidigt som man har sålt av delar av bolaget. Förvärv har emellertid aldrig varit någon specialgren för 3M så vi är tveksamma till om de kan skapa stora värden på så sätt.

Henkel är ett familjeägt bolag och en av världens största leverantörer av produkter som vi använder i hemmet, som tvättmedel och tvål, samt limprodukter för både hem och industri. Bolaget har en solid styrning och bra avkastning på kapitalet, men vi kan inte se att de klarat att växa lika bra i Asien och på andra tillväxtmarknader. Vi har därför valt att sälja aktien till förmån för andra bolag.

Oracle Financial Software Services är ett dotterbolag till det amerikanska Oracle och levererar mjukvarulösningar till banksektorn i Indien. Oracle har över lag inte varit lika bra på kundorienterade lösningar som sina konkurrenter. Därtill har Oracle FSS också haft det kämpigt med tillväxten på grund av den kraftigt växande indiska marknaden, vilket tyder på att de inte lyckats behålla sin ställning på marknaden. Vi har därför valt att sälja vårt innehav i Oracle FSS.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.