Tillväxt på gång

Hugin & Munin Weekly – marknadskommentar

Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. I den svagaste zonen, euro-zonen, var tillväxten 0,3% under det andra kvartalet. Det motsvarar bara 1,1% på årlig basis men det är definitivt en ljusglimt och förhoppningsvis en vändpunkt.

För att läsa mer om de makroekonomiska svängningarna och bolagsspecifika rapporter från ODINs portföljbolag – Läs hela Hugin & Munin Weekly här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.