Räntor och rater

Hugin & Munin Weekly – marknadskommentar

I veckans nyhetsbrev diskuterar vi de potentiellt negativa effekterna av stigande långa statsräntor då det gäller prissättning av fastigheter. Dock tror vi på ODIN att de centralbanksstyrda och artificiellt låga räntorna inte tagits som självklara då det gäller långsiktig värdering av fastigheter och för det andra så regleras uthyrningsnivåerna ofta i takt med inflationen – när detta är orsaken till höjning av de långa räntorna.

Pratar man däremot om rater inom den maritima sektorn så kan vi konstatera att rater och sedermera även aktiekurserna för torrlastrederierna fortsätter uppåt, vilket är väldigt positivt för ODIN Maritim. Detta är främst drivet att den kinesiska efterfrågan på järnmalmstransporter från Brasilien och Australien.

För att läsa mer om de makroekonomiska svängningarna och bolagsspecifika rapporter från ODINs portföljbolag – Läs hela Hugin & Munin Weekly här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.