Prissänkning i ODIN Norden

Den 1 november 2018 sänker vi förvaltningsavgiften i ODIN Norden med 0,5 procentenheter till 1,5 procent. Din fond blir billigare. Att tänka på om du jämför fonder är att avgiften alltid är dragen när avkastningen visas.

Vi på ODIN eftersträvar enkelhet för våra kunder. Vi har inga avgifter för köp eller sälj av fonderna och vi har aldrig haft någon resultatbaserad avgift. Det är vår önskan att det ska vara enkelt att förstå vad kostnaden för fonden är. Den 1 november 2018 sänker vi förvaltningsavgiften i ODIN Norden med 0,5 procentenheter till 1,5 procent.

ODIN Norden är en värld i miniatyr – diversifiering i linje med världsindexen på det sektormässiga planet. I ODIN Norden får du ta del av exponeringen mot nischbolag som gör en global resa. Nordiska bolag präglas som regel av god transparens och bra ägarstyrning. Historiskt sett har bolagen i Norden presterat lönsamhet i världsklass. Detta har lett till att börsutvecklingen på den nordiska aktiemarknaden avkastningsmässigt varit på topp, trots att det svängt lite grann.

ODIN Norden består av en koncentrerad portfölj. De bästa idéerna från landsfonderna konkurrerar med varandra i ett nordiskt sammanhang. Fonden består av kvalitetsbolag som ger god avkastning på kapitalet och har tydliga konkurrensfördelar. Detta gör fonden väl rustad för fortsatt god utveckling framöver.

Vill du ha uppdateringar om våra fonder, vår förvaltning och hur vi tänker när vi investerar, följ oss gärna på Twitter på @odinfonder eller på Linkedin på ODIN Fonder Sverige. Eller besök vår contentsida odinfondernews.se

ODIN Nordens förvaltare Vegard Søraunet och Truls Haugen

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.