ODIN Norden 25 år

För 25 år sedan såg ODIN Norden dagens ljus. I dag framstår vår jubilant som ett attraktivt nordiskt alternativ i vårt erbjudande av fonder.

Sedan starten av fonden och fram till idag har ODIN Norden gett sina andelsägare en genomsnittlig årlig avkastning på 14 procent. Fondens referensindex har gett 11 procent.

Mycket har hänt i världen under dessa 25 år. De som följt marknaden under denna period har förmodligen gått igenom de flesta typer av stämningar: eufori, glädje, ilska, förtvivlan, hopp och tro.

Norden som investeringsregion sticker ut på flera områden. Tack vare god bolagsstyrning, god transparens och professionellt ägarskap är den nordiska börsen mer aktieägarvänlig än många andra marknader. De ekonomiska förutsättningarna i de nordiska länderna är stabila. Länderna har även en lång tradition av att vara exportländer, vilket innebär att bolagen i hög grad blivit globala aktörer.

De goda resultaten fonden visat över tid är resultatet av en värdeorienterad och indexoberoende investeringsfilosofi.

Varför är det bra att investera i den nordiska aktiemarknaden?
Fram till år 2000 hade vi en specifikt nordisk uppgång i samband med stor optimism inom IT – i synnerhet i Sverige och Finland.

Från 2000 till 2007 hade vi en högkonjunktur som till stor del drevs av en stark ekonomisk tillväxt i Kina. Norden överträffade andra marknader och det beror främst på att de nordiska länderna är välexponerade med en global industrisektor.

Var kommer avkastningen från?
Den nordiska aktiemarknader har gett god historisk avkastning då de nordiska företagen har lyckats skapa värde på det investerade kapitalet.

Avkastningen varierar naturligtvis med de ekonomiska upp- och nedgångarna, men är konkurrenskraftig med den avkastning vi ser på den amerikanska och europeiska marknaden.

I Skandinavien har vi även ett bra samspel mellan regering, arbetstagare och arbetsgivare. Det innebär ett bra samspel mellan leverantörer, arbetskraft och kapital, och över tid har det etablerats ett förtroende mellan aktörerna som ger flexibilitet att tillvarata affärsmöjligheter.

Ja tack, båda delarna…
Genom att investera i bolag noterade i Norden får vi global exponering eftersom en stor andel av bolagens försäljning sker utanför regionen. Dessutom kommer investerare att dra nytta av:

  • Nordiska kärnvärden
  • Nordisk bolagsstyrning Nordiska företags samhällsansvar (CSR)

Som förvaltare av nordiska aktier har vi ett nära samarbete med företagen och vi får lätt tillgång till bolag och styrelse. Vi är stora ägare i många av de företag vi har investerat i och kan därför motivera ledning och styrelse att skapa värden för sina aktieägare.

Hur möter ODIN Norden framtiden?
ODIN har en unik kunskap om den nordiska marknaden eftersom vi har landsspecifika fonder, både för Norge, Finland och Sverige.

För att utnyttja denna resurs och expertis på bästa sätt har vi byggt ett förvaltningsteam som har lång och god erfarenhet av både den nordiska och den globala marknaden, med specifik expertis gällande de olika länderna i regionen.

Team ODIN Norden 2

Sedan sommaren 2014 är portföljförvaltarna för de enskilda ländernas fonder (Jarle Sjo – ODIN Norge, Truls Haugen – ODIN Finland och Vegard Søraunet – ODIN Sverige) tillsammans ansvariga för att utföra arbetet med att välja de bästa nordiska företagen i vår portfölj för ODIN Norden. Utöver detta har även två nya analytiker anslutit sig till teamet. Vi känner nu att vi har en mycket väl förberedd förvaltningsgrupp som tillvaratar vår största fond och ser till att skapa värde för alla aktieägare i fonden framöver.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.