Fonder kommer och går, ODIN Norden består

Norden är ett lugnt och tryggt hörn av världen och här känner vi marknaderna väl. Länderna kompletterar varandra och vi tar det bästa från vart och ett av dem och skapar en Nordenfond vi är stolta över.

Tänk dig tillbaka till 1990: Nelson Mandela friges efter 27 år i fängelse, TV 4 startar sina reklamfinansierade sändningar i Sverige, du sjöng ”Black Velvet” hela sommaren, folk skrämdes av Twin Peaks, Tomas Brolin blev Sveriges dyraste fotbollsproffs någonsin då han gick till italienska AC Parma för 10 miljoner SEK – och vi startar vår första fond som nu blivit ett av flaggskeppen i vårt fondutbud: ODIN Norden.

Man frågar ofta företagsledare vad som är orsaken till deras succé. Därför var det helt naturligt att ställa samma fråga till ODIN Nordens förvaltare, Vegard Søraunet och Truls Haugen.

– Ända från starten har fonden tagit del av det värdeskapande som skett i Norden, och i bolagen vi har investerat i. Om du hade investerat 100 000 kronor i ODIN Norden vid starten så hade du haft 2,2 miljoner idag. Hade du investerat i index, och därmed satsat på ett brett urval av bolagen på börsen, skulle du ha haft 1,1 miljon. Hade du satt in pengarna på banken hade du idag haft 350 000.*

Norden är vår hemmaplan

Vad beror då värdestegringen på? Jo, det är så enkelt att i motsats till när du sätter in pengarna på banken, så sätter du pengarna i arbete när du investerar dem i fonder.

– Dina pengar går in i andelar i bolag som har ett årligt avkastningskrav som vanligtvis är på mellan fem och tio procent. Du får därför över tid bättre avkastning på aktiemarknaden, än om du lägger pengarna passivt på ett sparkonto i banken. I tillägg är Norden ett lugnt och tryggt hörn av världen och vi känner marknaderna väl. Länderna kompletterar varandra, och vi tar det bästa från vart och ett av dem och sätter ihop till en Nordenfond som vi är mycket stolta över.

ODIN Norden består idag av 30 bolag. Fördelen med Norden som region jämfört med bara Sverige är att du får en fördelaktig mix av sektorer med de olika länderna. Norge är duktiga på olja och energi, Sverige på industri, bank och finans, Finland på skogsrelaterad industri, och Danmark har ett stort inslag av bolag inom hälsosektorn, förklarar Vegard.

Dessutom får du en intressant global exponering. Många av de nordiska bolagen har varit duktiga på att exportera sina varor och tjänster till resten av Europa, Asien och Amerika.

Aktiv förvaltning

Investeringar på aktiemarknaden innebär alltid en risk. Men risk är inte detsamma som att ta chanser. ODIN Norden har en spridning mellan olika bolag, sektorer och länder, och mätt mot en ren landsfond så får du lägre risk.

– Vi köper bolag som historiskt har visat sig leverera goda resultat, som skapar värde dag för dag och som har en bra ledning. Vi undviker bolag som inte tjänar pengar, som verkar inom sektorer där det är svårt att förutse vinnarna, och där man inte styr över sitt eget öde, som råvarubolag. Därför har vi också klarat oss relativt bra under oljeprisraset.

– På ODIN Fonder är vi långsiktiga ägare. Det innebär att vi engagerar oss i val av styrelser till bolagen, så att det blir bästa möjliga sammansättning. Vi är också aktiva ägare genom att påverka bolagen att ha bra kontroll på etik. Vi för ofta dialog med ledningen hos bolagen vi äger, där vi bidrar med råd och synpunkter på hur bolaget bör drivas. Det gör vi i alla bolag, men i Norden har vi mer kapital under förvaltning, vilket betyder att vårt inflytande blir större här än ute i resten av världen.

Vilken effekt har det på aktiekursen i bolagen, och därmed för kundernas avkastning?

– Aktiekursen är relaterad till värdeskapandet på sikt, så om vi lyckas med att bidra med goda råd till bolagen vi äger, så kommer bolagen att skapa mer värde. Vilket leder till att du som andelsägare får en bättre avkastning.

Aktiemarknaden når aldrig toppen

Även om ODIN Norden har haft en god värdestegring under många år, så såg vi en liten nedgång i början av 2016 – precis som på börsen. Det är osäkra tider, men som alltid när det gäller aktiefonder så är Vegards råd att hålla huvudet kallt och tänka långsiktigt.

– När vi investerar i ett bolag så har vi ett perspektiv på tre till fem år, så även om vi såg ett börsfall under början av 2016 så är det därmed inte sagt att bolagen är mindre värda. Det betyder bara att många av bolagen har blivit billigare att köpa, och i vissa fall har det lett till att vi köpt in oss i nya bolag och tagit nya positioner under den nedgång vi upplevt.

ODIN Norden har en lång historia bakom sig, och vi är fortsatt gott rustade för framtiden. Om du funderar över att investera i fonden men undrar om den kanske har sina bästa dagar bakom sig, då har Vegard avslutningsvis goda nyheter till dig.

– Det är många som hänger upp sig på att marknaden skulle ha nått toppen, men tänk på det jag sa om att alla bolag har ett avkastningskrav. I praktiken betyder det att marknaden aldrig når toppen. Du får perioder av nedgång men över tid bygger bolagen värden år efter år – och då kommer aktiemarknaden och dina fonder att följa med på den resan.

*Källa: http://odinfond.no/kalkulatorer/avkastningskalkulator/

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.