På besök i världens största demokrati

Våra förvaltare Oddbjørn Dybvad och Harald Nissen har varit i Mumbai för att ta pulsen på marknaden, besöka några av företagen i ODIN Emerging Markets samt bekanta sig med nya potentiella investeringsobjekt.

Ett land fullt av kontraster
Med en befolkning på nära 1,3 miljarder människor, varav hälften är under 25 år, ett demokratiskt statsskick och världens näst största engelskspråkiga befolkning efter USA, ter sig Indiens framtidsutsikter som lysande. Under de senaste två åren har den ekonomiska tillväxten legat på omkring sju procent och med en bruttonationalprodukt på bara 1 600 dollar per invånare borde Indiens ekonomi kunna växa på den här nivån en lång tid framöver.

När man landar i Mumbai påminns man emellertid snabbt om att Indien också står inför stora utmaningar. Stora slumområden vittnar om att den ekonomiska tillväxten inte är jämnt fördelad. Indien uppvisar lägre resultat i mätningar av läs- och skrivkunnighet, tillgång till rent vatten och toaletter m.m. jämfört med många andra fattiga länder. De slitna och överfulla vägarna i Mumbai är symptomatiska för otillräckliga investeringar i infrastrukturen i detta stora land. Den indiska demokratin har också saker att brottas med. En stor och ineffektiv byråkrati gör att både privata och offentliga investeringar tar lång tid att genomföra.

india1

Än i dag lever många utan moderna faciliteter

Trots detta kan vi notera att många indiska företag blomstrar. Det privata näringslivet kännetecknas av entreprenörskap och en stark vilja att utnyttja den potential som finns i en växande medelklass. Företag som lever på att sälja varor och tjänster direkt till indiska konsumenter går det särskilt bra för. Fjolårets utnämning av Narenda Modi till statsminister har också väckt stora förhoppningar om viktiga reformer, infrastrukturinvesteringar och ökade satsningar på att locka utländskt kapital till utvalda industrier. Den gängse uppfattningen vi möttes av i Mumbai var att Modi kommer att göra många positiva förändringar för indiskt näringsliv under kommande år.

Rent koko?
Även om stora globala aktörer som Unilever och Nestlé lyckats bra med att sälja västliga konsumtionsvaror i Indien, finns det också ett antal lokala företag som nått framgång genom att sälja varor som i mycket högre grad är anpassade till lokala sedvänjor. Vi träffade två företag, Marico och Bajaj Corp., som säljer en produkt som vi i västvärlden är mindre bekanta med, nämligen hårolja. Hela 92 procent av den indiska befolkningen använder hårolja då man tror att den tillför håret viktiga näringsämnen. Vanligast är ren kokosnötsolja och Marico har genom sitt varumärke Parachute en marknadsandel på 57 procent på marknaden för hårolja baserad på kokosnötsolja. Marico uppvisar en försäljningsökning på över 20 procent med en marginal på 15-16 procent.

india2

Hårolja är populärt i Indien

Bajaj Corp. har sin styrka i en annan del av samma marknad, nämligen inom s.k. ”value added oils”, dvs. oljor som är baserade på paraffin och tillsatt naturlig olja, som t.ex. mandelolja, eller krusbär. De fattigaste i Indien har samma olja i håret som i matlagningen medan de som tjänar lite mer använder märken som Maricos Parachute. Har man ännu mer att röra sig med väljer man specialoljor som de Bajaj säljer mest av. Bajaj har därför haft en stark omsättningsökning i takt med att indiernas disponibla inkomster ökat

Banksektorn
Ett annat sätt att uppnå exponering mot tillväxten i den indiska medelklassen är att investera i banker eller andra finansinstitut. Mindre än halva befolkningen har fortfarande inte något bankkonto. Tillväxtpotentialen för allt från ett enkelt sparkonto till konsumtions- och bostadslån är därför stort. Vi träffade bland annat Indiens största privatägda bank, HDFC Bank, som kan uppvisa en utlåningsökning på över 20 procent om året. Utöver ett brett nätverk av filialer har banken varit tidigt ute med internet- och mobilbaserade banktjänster och 63 procent av bankens transaktioner sker idag via dessa kanaler.

Vi träffade också Mahindra & Mahindra Financial Services (MMFS), som vi haft innehav i sedan 2013. MMFS är ett finansinstitut som verkar på den indiska landsbygden där man bland annat finansierar köp av traktorer, tvåhjulingar och andra nyttofordon. Indien består av 650 000 landsorter och här har MMFS specialiserat sig på att nå ut till invånare som saknar tillgång till sedvanliga banktjänster.

IT-sektorn
Indien är känt för sin stora IT-sektor. Vi har innehav i Oracle Financial Services Software som levererar datasystem till banker och finansinstitut över hela världen. I Mumbai träffade vi bolagets finansdirektör som gav oss en bättre inblick i de utmaningar som bankerna står inför i dagens digitala omvandling och hur Oracle kan stötta bankerna när de ska anpassa sina system till mobilbaserade bank- och betaltjänster.

india3

Oracle Financial Services Softwares huvudkontor i Mumbai

Framtidshopp
Det är svårt att inte smittas av den optimism man möter i Indien. Trots de utmaningar landet står inför uttrycker de flesta man träffar en stark tro på en bättre framtid. Narenda Modi kommer inte att förändra Indien över en natt men det finns goda skäl att tro att han ska kunna lägga grunden till en hållbarare tillväxt i världens största demokrati.

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Harald Nissen är ansvarig förvaltare för ODIN Global. Han förvaltar också ODIN Sustainable Equities tillsammans med Alexander Løes Nilsson. Harald har arbetat i ODIN sedan 2010 och har en bachelor från University of Warwick och en master från London School of Economics.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.