Hållbarhet på tillväxtmarknaderna

Vi är övertygade om att hållbarhet går hand i hand med värdeskapande och god kursutveckling. På tillväxtmarknaderna är det svårare att värdera då färre bolag följs av analytiker och investerare. Läs mer om hur vi jobbar aktivt med detta.

På ODIN tror vi att värden påverkas av företagens förmåga att vara ansvarsfulla aktörer som satsar på en hållbar utveckling. För att bättre förstå hur klimat- och samhällsfaktorer påverkar företagen i våra portföljer har ODIN ingått ett strategiskt partnerskap med Sustainalytics.

ESG som står för Environmental, Social & Governance – miljömässiga och sociala förhållanden samt ägarstyrning – är ett samlingsbegrepp för tre områden som betecknas som kritiska faktorer i arbetet med att mäta hållbarhet och etiska parametrar. Sustainalytics är en världsledande oberoende aktör som gör analyser av dessa faktorer i företagen.

Företag på tillväxtmarknader följs normalt i mindre utsträckning av investerare och analytiker, vilket gör det ännu viktigare att säkerställa oberoende uppföljning av företagen ur ett ESG-perspektiv. Den senaste tiden har vi arbetat för att öka analysen av våra investeringar i ODIN Emerging Markets. Idag kan vi meddela att alla våra företag nu övervakas och analyseras av Sustainalytics.

Resultatet av analysen visas i figuren nedan. Våra innehav i ODIN Emerging Markets får bra betyg av Sustainalytics. Företag bedöms utifrån en skala där ”industry leaders” och ”outperformers” tillsammans utgör de främsta företagen i branschen ur ett ESG-perspektiv. ODIN Emerging Markets har flera sådana företag i dessa två grupperingar. ”Industry laggards” och ”underperformers” utgör de svagaste företagen i branschen.

esganalyseny

Ett av våra företag, Hong Kong-noterade Samsonite, får ett dåligt resultat i analysen från Sustainalytics och betecknas som en ”industry laggard”. Detta beror uteslutande på att resväsktillverkaren i sina årsrapporter ger bristfällig information om initiativ och utveckling inom ESG-området, särskilt inom miljöområdet. Detta är något vi konfronterar företaget om och som vi vill att de förbättrar. 3M och Atlas Copco får särskilt goda resultat i analysen och betecknas som branschledare. Andra företag som får bättre betyg än genomsnittet är Chevron Lubricants Lanka, Henkel, Garantibank och CCU.

ODIN är en långsiktig investerare, och det är viktigt för oss att säkerställa att företagen vi investerar i har en hållbar företagsmodell. ESG är därför en central del av vår investeringsprocess. Det säkerställer att ODIN investerar i företag av hög kvalitet, vilket minskar risken i våra investeringar.

Vi har tillgång till goda kvalitetsanalyser som säkerställer vår investeringsfilosofi. Förutom att analyserna förbättrar våra investeringsbeslut, ger de våra kunder kunskap om hur vi analyserar dessa faktorer.

På lång sikt tror vi att hållbarhet, värdeskapande och god kursutveckling går hand i hand, även på tillväxtmarknader.

Skrivet av

Senior Portföljförvaltare
Oddbjørn Dybvad är utbildad civilekonom från Norges Handelshögskola med specialisering inom finans. Han har tidigare arbetat som fondanalytiker.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.