Oro på tillväxtmarknader

Hugin & Munin Weekly – marknadskommentar

Kapital strömmar nu från tillväxtmarknader i öst till de mer etablerade marknaderna i väst samtidigt som tillväxtmarknaderna upplever vikande valutakurser. Indien var det land som först, och hårdast, drabbades men även Brasilien märker av problemet. Under veckan utvidgades problemet till en del mindre Sydöst-asiatiska ekonomier, som Indonesien, Thailand och Malaysia. En av de främsta orsakerna är den stora osäkerheten angående vad åtstramningar av de amerikanska statsobligationsköpen (”QE”) kommer att innebära.

För att läsa mer om de makroekonomiska svängningarna och bolagsspecifika rapporter från ODINs portföljbolag –

Läs hela Hugin & Munin Weekly här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.