ODINs Perspektiv

Varje månad producerar ODINs investeringsdirektör en längre krönika på ett aktuellt tema där vi redogör för olika begrepp, frågeställningar och längre trender samt vad vi som fondbolag tror om framtiden.

Denna månad behandlar vi ekonomisk historia av Keynes. Vad många inte vet är att Keynes även arbetade som portföljförvaltare och hade ansvar för King’s College-stiftelsens portfölj. När han fick ansvar för detta gjorde Keynes stora förändringar, han ökade aktieandelen dramatiskt och reducerade sparkonton och investeringar i obligationer och real estate kraftigt.

Som på så många andra områden var Keynes före sin tid också när det gällde riskspridning. Han spred aktieinvesteringarna såväl geografiskt som på många olika företag. Och han såg möjligheterna till överavkastning från värdeaktier och aktier i small cap bolag.

Keynes lyckades dock aldrig tajma marknadens upp och nedgångar och slog därför in på spåret som ”bottom up stockpicker” – ett av hans citat lyder: ”Allt eftersom tiden går blir jag mer och mer övertygad om att den bästa investeringsmetoden är att placera ganska stora belopp i företag man tycker sig veta något om …”

Detta är precis i linje för hur ODIN investerar – Leta efter bra företag, inte efter toppar och dalar på börsen, och satsa på de företagen genom att relativt sett investera mer i dem.

Ladda ned Hugin & Munin Monthly här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.