ODINs Perspektiv

Varje månad producerar ODINs investeringsdirektör en längre krönika på ett aktuellt tema där vi redogör för olika begrepp, frågeställningar och längre trender samt vad vi som fondbolag tror om framtiden.

– Sysslolöshet är roten till allt ont och därför bör alla arbeta, även barn.

Denna månads krönika från vår investeringsdirektör ser tillbaka på historien och koncept som uttalades under denna tid såsom det ovan som konstaterades av den brittiske filosofen och ekonomen Bernard Mandeville i ”The Fable of the Bees”, ett verk där han lägger fram flera banbrytande tankar om ekonomin. Skälet till att han ville se alla i arbete var för att de villa hålla lönerna nere och därmed exporten uppe.

Mandeville identifierade även den så kallade sparparadoxen (”paradox of thrift”), som blev central i den mer välkände ekonomen John Maynard Keynes teorier under den stora depressionen. Om alla ökar sitt sparande samtidigt så minskar den totala konsumtionen, vilket får den samlade efterfrågan att sjunka. Det leder till lägre ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur ger lägre intäkter – och så vidare. Följden blir att även om andelen sparande ökar kan det totala sparandet faktiskt bli mindre än tidigare. Däri ligger paradoxen.

Läs mer om dessa koncept och hur de har en påverkan på aktiemarknaden.
Ladda ned Hugin & Munin Monthly här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.