ODIN Sverige första halvåret 2019

ODIN Sverige steg med 29 procent (SEK) under första halvåret 2019. Index ökade med 19 procent under samma period. Det första halvåret 2019 har präglats av starka börser, trots handelskrig och svagare makro. Centralbankerna vill motverka en svagare konjunktur med ytterligare stimulansåtgärder. Kursändringen från den amerikanska centralbanken har haft positiva efterverkningar på världens börser. Nu ett halvår in på 2019 kan vi se att utvecklingen på världens börser har varit onormalt stark, med undantag för en svagare månad i maj. Det är viktigt att komma ihåg att utvecklingen i slutet av 2018 å andra sidan var onormalt svag, och att vi nu kursmässigt ligger ungefär där vi låg innan korrigeringen i september 2018.

Meravkastningen på cirka tio procent beror på den starka kursutvecklingen för många av fondens positioner. Vår handelskoncern med fokus på organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv har fått ett rejält lyft i värderingen i kombination med goda resultat. Vi har heller haft några större kurstapp av betydelse hittills i år.

Bidragsgivare
Beijer Ref, Addtech, Lifco och Addlife är de aktier som har gått bäst hittills i år.

Beijer Ref verkar på en stark marknad och fortsätter att dra nytta av den lagstadgade utfasningen av kylmedel i kylanläggningar. Mot bakgrund av de goda marknadsförhållandena är det inte förvånande att företaget har levererat starka resultat det senaste året.

Addtech är en teknikhandelskoncern som skapar mervärde genom högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom industri och infrastruktur. Koncernen består av cirka 130 företag i 20 länder. Under det senaste kvartalet visade koncernen en organisk tillväxt på 22 procent och en total tillväxt på 35 procent. Koncernen fortsätter med en förvärvsstrategi som historisk sett varit framgångsrik.

I Lifco har vi upplevt ett ledningsbyte som vi gärna hade undvikit. Den nya vd:n är dock den naturliga arvtagaren vilket har gjort att övergången gått smidigt, men samtidigt har risken i företaget blivit större. En imponerande organisk tillväxt under förra året och under första kvartalet visar att det går bra i de segment som Lifco har exponering mot.

Aktiekursen för Addlife fortsätter att öka i takt med att företaget levererar goda resultat och expanderar i nya områden. Aktiepriset har ändrats en hel del sedan avknoppningen från Addtech 2016. Tack vare det stora förvärvet i Europa och nytt kapital i balansräkningen för ytterligare förvärv, ser företagets framtidsutsikter mer spännande ut än på länge. 

På den negativa sidan finns Biotage, Oriflame och Handelsbanken.

Kursutvecklingen inom Biotage har varit svag sedan siffrorna för det första kvartalet. Företaget har levererat god tillväxt och på det stora hela uppfyllt förväntningarna. Ett ledarbyte kan vara en bidragande faktor till den svaga aktiekursen. Vi anser att det är rätt utveckling att dagens vd blir styrelseordförande, eftersom han varit central för att bygga upp företagets ledande ställning.

Oriflame har varit en negativ bidragsgivare fram till att vi sålde av företaget helt under första kvartalet.

Handelsbanken har precis som övriga banksektorn haft en svag utveckling. Bristen på lönsam tillväxt och trycket på räntemarginalerna är de viktigaste negativa faktorerna. Därtill har penningtvättsskandalerna kring Danske Bank och Swedbank dämpat hela sektorn. Handelsbanken är den enda banken utan exponering för de baltiska länderna, och vi är något förvånade över att aktien inte har haft starkare utveckling.

Ändringar i portföljenDe största ändringarna hittills i år är köp av THQ Nordic, Hexagon, Handelsbanken, Biotage och Atrium Ljungberg, samt försäljning av Latour, Oriflame och Addtech.

I februari investerade vi i det Karlstad-baserade företaget THQ Nordic, som utvecklar och publicerar spel till datorer och spelkonsoler. Företagets grundare Lars Wingefors har byggt upp företaget under många år, bland annat genom flera lyckade förvärv. Detta var också anledningen till att vi investerade, då företaget ville få in mer pengar till ytterligare förvärv. Vi uppskattar att företaget använder kapitalmarknaden i stället för bankskulder. Vi har följt THQ ett tag nu och anser att företaget har goda tillväxtmöjligheter framöver. Med många speltitlar, utvecklare och distributionskanaler håller de på att bygga upp ett konglomerat inom spelsektorn som är mindre känsligt om en speltitel skulle misslyckas.

När det gäller Svenska Handelsbanken ökade vi vårt innehav i början av året. Vid den tidpunkten verkade det som att vi skulle få ränteökningar framöver som skulle ha positiv inverkan på räntemarginalerna. Resultatet blev ett annat med sjunkande räntor efter detta, men vi är ändå trygga med positionen i Handelsbanken jämfört med andra banker som kämpar med att uppnå lönsam tillväxt och med spekulationer om penningtvätt i de baltiska länderna.

Hexagon är ett av våra kvalitetsföretag. Under korrigeringen vid årsskiftet tyckte vi att den fallit oförtjänt mycket och ökade den till en av våra största positioner. Rättegången mot Ola Rollen avseende påstådd insiderhandel har återigen fått en positiv utgång för Ola Rollen i en ny domstol i Norge. Även om vi tror att företaget klarar sig utan Ola Rollen, anser vi att det är positivt att han kan fokusera på verksamheten snarare än på bevisföring under en rättegång.

Vi har lagt mycket tid på Biotage i år och ser med spänning på framtidsutsikterna inom utrusning riktad mot biomolekylär medicin. Biotage gjorde ett mycket bra förvärv i USA under första halvåret (PhyNexus) och vi förväntar oss en produktserie innan slutet av året. På lång sikt tror vi att Biotage är en kandidat för uppköp, men först måste de bli större. Förvärvsstrategin och fokus på ny utveckling fortsätter och bidrar till företagets tillväxt. Vi har därför ökat vår position i bolaget medan kursen är svag.

Atrium Ljungberg är vår senaste position i fonden. Med begränsad exponering mot fastighetssektorn har vi missat en god värdeutveckling på grund av sjunkande räntor. Med förväntningar om låga räntor under längre tid har vi därför valt att öka vår exponering mot sektorn något med köp av aktier i Atrium Ljungberg. Detta är ett annorlunda fastighetsbolag, eftersom de utvecklar stadsdelar som ligger i närheten av tunnelbanan. De har en bra historia, konservativ skuldkvot och en konkurrensfördel när det gäller stadsutveckling. Aktiens prissättning är attraktiv i våra ögon eftersom många är rädda för deras exponering mot handeln.

I januari sålde vi helt av Latour. Detta har varit en mycket bra investering för andelsägarna. Latour är ett bra företag med en fantastisk historisk utveckling, men med tanke på att vi äger en stor del av Latours portfölj direkt (Assa Abloy, SWECO, Securitas), i kombination med att vi ser bättre möjligheter i andra aktier, valde vi att sälja.

Oriflame har varit en stabil bidragsgivare till fondens meravkastning sedan vi köpte in oss 2014. Vi ser dock frågetecken kring den negativa utvecklingen i Asien och har därför valt att sälja av aktien under första halvåret. Bidraget i år har därför blivit marginellt negativt, även om våra kunder har fått en bra avkastning sedan vi köpte.

Addtech har mer varit en justering av positionen snarare än att vi har varit negativa. Det är faktiskt en av våra bästa aktier hittills i år med en kursutveckling på hela 75 procent.

Vad tror vi framöver?
Som vanligt har vi inte några bättre kristallkulor än någon annan. Det finns flera osäkerhetsmoment i framtiden. Vi använder tiden till att hitta bra företag. Perioder med störningar och oro innebär möjligheter för oss som aktiva förvaltare. I början av året tog vi in ett nytt företag och ökade vårt innehav i flera av de företag vi trodde starkt på, samt i företag där aktiekurserna gått ned oproportionerligt mycket. Det har gjort att avkastningen blivit bra i år.

Den globala konjunkturen har blivit svagare på sistone och inom industriproduktionen ser vi något som liknar en recession. Detta har gjort att centralbankerna fortsätter att stimulera ekonomierna och att de långa räntorna har sjunkit. Mot slutet av halvåret har börserna gått mycket starkt. Det har inte saknats alternativ på börsen, och detta har haft större inverkan på kapitalflödet än den svaga recessionen. Vi ser ingen stor risk för recession så länge inflationen och räntorna förblir fortsatt låga. Enigheten på G20-mötet om att inte trappa upp tullarna mellan USA och Kina tror vi kommer att ha en positiv inverkan på börserna framöver.

Utmaningar och en föränderlig värld är inget nytt. När vi letar efter företag är en av de viktigaste faktorerna hur företaget ska kunna navigera i det allt mer krävande världsklimatet. Detta kräver också att företaget har en vilja att anpassa sig tillsammans med en ledning och styrelse som har förmåga att se verksamheten på längre sikt. Något som blir allt viktigare är också hur företaget påverkar miljön – både lokalt och globalt.

Ändringar i portföljen under åretSkrivet av

Investeringsdirektör
Vegard Søraunet är utbildad civilekonom från Handelshögskolan BI i Oslo med specialisering inom finans. Han har dessutom en magisterexamen i redovisning och har tidigare arbetat på PriceWaterhouseCoopers.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.