ODIN Sustainable Equity förvaltarkommentar november

Fonden utvecklades väl både i absoluta tal och relativt i november, utan större makronyheter på marknaden.

Bra rapportsäsong
ODIN Sustainability utvecklades väl både i absoluta tal och relativt i november, utan större makronyheter på marknaden. Portföljbolagen har fortsatt att lämna in sina rapporter för tredje kvartalet under hela månaden. Generellt levererar bolagen en stark organisk tillväxt drivet av både volym- och prisjusteringar. Det finns en stark efterfrågan på lösningar som stödjer energieffektivitet och energioberoende, såsom värmepumpar från NIBE, elektriska komponenter från DiscoverIE, ventilationssystem från Johnson Controls och kraftkablar för energiinfrastrukturen från Prysmian. En högre grad av försiktighet ses i byggbranschen. SWECO rapporterar tecken på en lugnare fastighetsmarknad framöver, Bravida säger att det finns en högre osäkerhet kring nyinstallationer och Autodesk ser en något långsammare tillväxttakt hos nya kunder för sin designmjukvara för byggbranschen. Sammanfattningsvis har rapportsäsongen varit god och vi fortsätter arbetet med att hitta kvalitetsbolag med starka positioner som bidrar till omstruktureringen i samhället.

Bolagsnyheter
Den 23 november tillkännagav DiscoverIE sitt nollutsläppsåtagande för verksamheten senast 2030, med detaljer om specifika pågående milstolpar, såsom andelen energiförbrukning som är förnybar, övergång till en elfordonsflotta och eliminering av användningen av gas för uppvärmning. Företaget tillverkar allt från elektriska komponenter för sol- och vindkraft, medicintekniska produkter som ultraljud och hjärtstartare, till elektrifiering av transport och produktionsautomation. Utöver detta levererade bolaget 14 procent organisk tillväxt och stärkte rörelse-marginalen. Vi förväntar oss att bolaget fortsätter med sina värdeskapande förvärv framöver.

I november tecknade Microsoft ett köpeavtal för över 900 megawatt förnybar energi från Statkraft AS, som ska leverera till företagets datacenter på Irland. Statkraft är den största producenten av förnybar energi i Europa och den el Microsoft köper kommer att produceras från tre vind- och tre solkraftsprojekt på Irland. Microsoft fortsätter sin resa mot nettonollutsläpp och vi förväntar oss högre press på de stora teknikföretagen att öka användningen av förnybar energi i sina värdekedjor.

NIBE ökade försäljningen med 26 procent under tredje kvartalet med god efterfrågan inom sina tre segment. Alla segment stöder en hållbar energi-omställning. Climate Solutions säljer värmepumpar, Stoves säljer vedspisar som för många är en bra källa till reservvärme och Elements säljer komponenter och lösningar med fokus på energibesparing. Även med störningar i värdekedjan har NIBE ökat produktionen i sina fabriker i år, men det har varit utmanande att leverera på den starka efterfrågan, särskilt för vedspisar. Företaget ser dock en förbättring i värdekedjan och förväntar sig att deras leveranstider kommer att normaliseras i framtiden.

Tetra Tech, som tillhandahåller konsult- och ingenjörstjänster specialiserade på avlopps- och avloppshantering, vattenutsläpp och avfallshantering samt förnybar energi, rapporterade en justerad försäljningstillväxt på 9 procent och en ökning av orderstocken med 13 procent. Den starka efterfrågan drivs av vatten- och miljökonsulttjänster från offentlig sektor. Baserat på bolagets rekordstora orderstock, starka marknadsposition och bolagets tjänster som ligger i linje med den höga prioriteringen kring klimatförändringar förväntar vi oss god efterfrågan från både publika och kommersiella kunder framöver.

Månadsrapport med siffror 

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.