Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Equities mars

Vi är nu tre månader in i 2024 och fonden har levererat en bra absolutavkastning.

De flesta av portföljens bolag har rapporterat för fjärde kvartalet, och några har även publicerat årsrapporter. Trots det fortsätter vissa sektorer att möta motvind, som marknaden för värmepumpar och nybyggnation i Europa, samt underleverantörer till förnybar energi.

NIBE – tuffa tider kräver kostnadskontroll
NIBE har svarat på den svaga efterfrågan av värmepumpar i Europa genom att minska personalstyrkan i Sverige med cirka 340 anställda. Det är svårt att säga upp lojala medarbetare, men i tuffare marknader är det viktigt med god kostnadskontroll. Trots de utmanande förhållandena på kort sikt ser marknaden för NIBE lovande ut på lång sikt, då värmepumpar kommer att spela en nyckelroll för att uppnå energieffektiva byggnader.

Framgångar för Trane Technologies
Trane Technologies har upplevt betydande framgång på det kommersiella HVAC-marknaden. Dataservrar, utbildning och hälsovård är bland de sektorer som genererar hög efterfrågan på energieffektiva HVAC-lösningar. Företaget förväntar sig en vinsttillväxt per aktie på mellan 11 och 14 procent under 2024, trots den redan starka tillväxten under förra året. Trane spelar en avgörande roll i kundernas strävan att minska utsläpp, och företaget har varit ett bra exempel genom att få sina egna utsläppsmål godkända av Science Based Targets Initiative.

Tillväxt och förvärv för Volution
Volution, tillverkaren av ventilationssystem, fortsätter sin tillväxtresa trots utmanande marknader som Tyskland och Norden. Företaget har en solid portfölj av energieffektiva ventilationsprodukter för byggsektorn, där ungefär 70 procent av försäljningen kommer från bostadsmarknaden och 30 procent från kommersiella fastigheter. Förvärv utgör en väsentlig del av företagets tillväxtstrategi. I-Vent, ett slovenskt företag förvärvat i juni 2023, har redan visat sig leverera starka resultat efter förvärvet. Vi gillar företag som Volution som uppvisar en disciplinerad strategi för serieförvärv på fragmenterade nischmarknader. För övrigt har vi inte gjort några betydande förändringar i fonden den här månaden. Vårt huvudfokus fortsätter att vara att övervaka den operativa driften hos våra portföljbolag samtidigt som vi aktivt letar efter välpositionerade företag med en stark historik. De megatrender som stödjer våra hållbarhetsmål är robusta och utgör en solid grund för våra investeringar.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.