ODIN Sustainable Equities augusti

I augusti orsakade stormen Hans stora skador på byggnader, infrastruktur och natur.

Klimatförändringarna är en ekonomisk risk för företag och privatpersoner, och det har blivit tydligare för många hur sårbara vi är för skador orsakade av mer extremt väder. Vi tror att klimatförändringar och extrema väderhändelser kommer att öka trycket på vår vatteninfrastruktur, vilket under de kommande årtiondena kommer att kräva betydande investeringar. Vatten är världens viktigaste resurs och tillgång till vatten, liksom klimat och energi, är en global megatrend. Fondens exponering mot vatten och vatteninfrastruktur är varierad;

  1. Xylem – leverantör av vattentekniska lösningar för vatten- och avloppshantering, inklusive övervakning, analys och optimering av vattenresurser och infrastruktursystem
  2. Danaher – en diversifierad koncern vars vattenkvalitetsverksamhet tillhandahåller avancerade lösningar för övervakning, analys och förbättring av vattenkvaliteten
  3. Tetra Tech – konsulttjänster inom miljö, hållbarhet, infrastruktur och naturresurshantering. Ledande roll inom vatten- och miljöteknik med tjänster för vattenrening, resurshantering och miljöövervakning
  4. Sweco – ett arkitekt- och ingenjörsföretag inom hållbar samhällsplanering, arkitektur och ingenjörstjänster. Företaget spelar en roll i att forma framtidens hållbara samhällen och smarta städer genom att tillhandahålla lösningar för infrastruktur, miljöskydd och energieffektivitet
  5. Verisk Analytics – leverantör av tjänster till försäkringsbranschen, och har omfattande forskning och data om hur mer frekvent extremväder kommer att påverka försäkringskunder.

Vi tror på att ha ett diversifierat förhållningssätt gentemot våra hållbarhetsteman, och ovan nämns tillverkare av vattenteknik, konsult- och ingenjörsföretag samt leverantörer av datatjänster, som fonden är delägare i. 

Rapportsäsongen sammanfattad
Portföljbolagen hade en organisk omsättningstillväxt på ~9 procent under andra kvartalet 2023, men högre räntor skapar en osäkerhet på marknader som byggindustrin och utvecklingen av nya läkemedel. Inte minst skapar det osäkerhet och åtstramningar i privatekonomin för de flesta. Det kommer att bli en spännande period framöver. En konjunkturnedgång tenderar att drabba företag som erbjuder produkter som är en större investering för kunden;

  1. Installatören Bravida noterar en avmattning i nybyggnationsförsäljningen samt ökad prisinflation
  2. Revenio rapporterar att optometribranschen är tveksam till stora investeringar i nya instrument
  3. Enphase Energy ser att högre räntor försvagar tillväxten av solcellsinstallationer då många finansierar detta genom att ta lån 

Kortsiktiga makroförutsägelser och satsningar är inte något vi spenderar mycket tid på – vårt fokus är att fullfölja vår beprövade investeringsfilosofi, genom att ha en diversifierad portfölj av etablerade kvalitetsbolag som levererar produkter och tjänster som bidrar till våra hållbarhetsmål. Över tid kommer aktiekursen att spegla ett bolags långsiktiga värdeskapande och våra portföljbolag har i genomsnitt haft  en god underliggande lönsamhet och historisk tillväxt med låg skuldsättningsgrad.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.