ODIN Sustainable Corporate Bond förvaltarkommentar februari

Obligationsmarknaden präglades av stigande marknadsräntor, till följd av förväntningar om att fler räntehöjningar krävs för att få ner inflationen.

Efter en stark januari gav ODIN Sustainable Corporate Bond en negativ avkastning i februari. Obligationsmarknaden präglades av stigande marknadsräntor, till följd av förväntningar om att fler räntehöjningar krävs för att få ner inflationen. De europeiska kreditmarginalerna var relativt oförändrade under månaden, medan de nordiska kreditmarginalerna sjönk.

Flera nya investeringar i fonden
ODIN Sustainable Corporate Bond gjorde flera investeringar i februari. Fonden köpte bland annat gröna obligationer utgivna av finansinstituten De Volksbank, Intesa Sanpaolo och Brage Finans. Lånebeloppet från obligationen för den förstnämnda har fördelats till energieffektiva byggnader i Nederländerna och förväntas följa EU:s taxonomin. Lånebeloppet för Intesa Sanpaolo och Brage Finans kan fördelas till en rad aktiviteter inom bankernas gröna ramar, bland annat förnybar energi, helelektriska fordon samt energieffektiva byggnader och infrastruktur.

Gröna obligationer från elbolagen RWE och National Grid
Fonden tog även positioner i gröna obligationer utgivna av energibolagen RWE och National Grid, samt ökade positioner i flera befintliga investeringar.

För att nå de globala klimatmålen är det nödvändigt att hjälpa företag som kan vända koldioxidintensiva verksamheter mot mer hållbara aktiviteter. Investeringarna i tyska RWE och brittiska National Grid är exempel på gröna obligationer där lånebeloppet hjälper företagen i en sådan omstruktureringsprocess.

RWE producerar energi från olika källor, inklusive vind, sol, gas och kol. Företaget befinner sig i en omstruktureringsprocess där man går från fossilbaserad energiproduktion mot produktion av förnybar energi. RWE:s verksamhet innebär fortfarande en betydande andel av koldioxidutsläppen, men företaget har satt upp mål i linje med Parisavtalet som innebär ökad produktion av förnybar energi och stängning av alla koleldade anläggningar till 2038. Under 2016 baserades 55 procent av företagets energiproduktion på kol, jämfört med 33 procent 2021. Under samma period har produktionen av förnybar energi ökat från 5 % till 20 %.

Bolagets övergång från kol till förnybara energikällor kommer att bidra till att nå de globala klimatmålen och den gröna obligation som fonden investerat i ska gå till att finansiera förnybar energi i form av vind- och solkraft. Den gröna obligationen bidrar till fondens hållbarhetstema Förnybar energi och energieffektivitet.

National Grid är huvudsakligen verksamt inom överföring och distribution av el och gas i Storbritannien och USA. I en värld med nollutsläpp kommer vi att använda betydligt mer el än vad vi gör idag och det är därför nödvändigt att elnätet byggs ut och uppgraderas rejält. National Grid har genom sin verksamhet möjlighet att underlätta energiomställningen genom att bygga ut och uppgradera elnätet för att kunna ta upp ökande mängder förnybar energi.

Den gröna obligationen som fonden investerat i kan gå till olika projekt, bland annat för att underlätta en ökning av andelen förnybar el i elnätet, förbättra energieffektiviteten i elnätet, samt minska överföringsförluster deras nätinfrastruktur. National Grids gröna obligation bidrar till fondens hållbarhetstema Förnybar energi och energieffektivitet samt Hållbar transport och infrastruktur.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "25187969", formId: "5aa8951d-a763-4fbf-a8c6-025932fd34a0" });