ODIN samlar förvaltningen

Förstärkning av samarbetet mellan förvaltarna leder till förändrad ansvarsfördelning och lokalisering i förvaltarteamet.

ODIN har under en tid arbetat för att stärka samarbetet i förvaltningsteamet. Genom att öka samarbetet mellan förvaltarna kan vi säkerställa att vi tar de bästa möjliga investeringsbesluten inom alla fonder i vårt utbud. En viktig åtgärd för att förbättra interaktionen mellan förvaltarna är att hela förvaltningsteamet sitter nära varandra för att möjliggöra löpande dialoger om förvaltningen av respektive fond. Av denna anledning flyttar vi nu förvaltningen av ODIN Sverige och ODIN Eiendom (Fastighet) från Stockholm till Oslo. Detta resulterar i att portföljförvaltare Vegard Søraunet övertar ansvaret för förvaltningen av ODIN Sverige medan portföljförvaltare Carl Erik Sando övertar ansvaret för förvaltningen av ODIN Eiendom (Fastighet).

Båda dessa fonder har levererat god avkastning till sina investerare i flera år och båda fonderna avslutade 2012 före respektive referensindex. Tomas Ramsälv som avslutar förvaltningen av ODIN Sverige och ODIN Eiendom (Fastighet) som han varit ansvarig för sedan september 2011. Tomas kommer att stanna i förvaltningsteamet i en period framöver och kommer att ha ett nära samarbete med Vegard och Carl Erik för att säkerställa en god övergång i förvaltningen av dessa fonder. Vi har uppskattat Tomas Ramsälv som kollega men vi förstår att han väljer att hitta nya utmaningar i Stockholm nu när förvaltningen samlas i Oslo.

Carl Erik Sando kommer utöver förvaltningen av ODIN Eiendom (Fastighet) fortsätta som ansvarig förvaltare av ODIN Norge, som han har varit ansvarig förvaltare för sedan september 2011.

Vegard Søraunet kommer utöver förvaltningen av ODIN Sverige att fortsätta som förvaltare av ODIN Emerging Markets tillsammans med portföljförvaltare Oddbjørn Dybvad, som de förvaltat tillsammans sedan december 2010. Samtidigt avslutar Vegard förvaltningen av ODIN Global och ODIN Global SMB, dessa fonder kommer att förvaltas av Oddbjørn Dybvad tillsammans med analytikern Harald Nissen. För att uppnå en ännu mer fokuserad global förvaltning sammankallades tidigare detta år alla andelsägare för möte angående fusion av dessa två globala fonder.

Som ett led i arbetet med värderingsmodeller och investeringsstrategier anställs Jon Mjølhus på deltid som senior ekonom. Mjølhus är docent i ekonomi vid Högskolan i Buskerud och har 20 års erfarenhet från olika mäklarhus och förvaltningsorganisationer, däribland många år som analyschef i Formuesforvaltning. Utöver detta pågår det en process för att knyta en analytiker till Norden-teamet.

ODIN har stor tilltro till den nya ansvarsfördelningen i förvaltningsteamet samt lokaliseringen av samtliga förvaltare på kontoret i Oslo. Vi tror att detta kommer styrka den positiva utveckling som vi ser i ODIN och att detta kommer att gynna våra andelsägare i form av bättre förvaltningsresultat framöver.

Om förvaltarna
Portföljförvaltare Vegard Søraunet har arbetat inom ODIN sedan maj 2006. Han har en civilekonom examen från Handelshögskolan BI med specialisering inom finans, han har även en master i redovisning.

Portföljförvaltare Oddbjørn Dybvad har arbetat inom ODIN sedan maj 2006. Han har en civilekonom examen från Handelshögskolan i Bergen med specialisering inom finans. Sedan Oddbjørn och Vegard tagit över förvaltningen av ODIN Global och ODIN Global SMB under 2007 samt ODIN Emerging Markets under 2010 har de lett utvecklingen av den globala förvaltningen inom ODIN med mycket goda resultat. Båda har också varit centrala personer inom utformningen av ODINs investeringsprocess och analysprocess.

Portföljförvaltare Carl Erik Sando kom till ODIN i mars 2011. Han har en civilekonom examen och har solid erfarenhet som finansanalytiker (Elcon Sec, Alfred Berg, Pareto) under perioden 1987 och 2006 samt som portföljförvaltare av norska och nordiska aktier från Folketrygdfonden från 2006 till 2010. Carl Eriks långa och breda erfarenhet från den norska finansmarknaden har gjort honom till en erkänd expert på den norska aktiemarknaden. Som ansvarig för den nordiska fastighetssektorn i Folketrygdfonden känner han även till denna sektor väl.

ODINs förvaltningsteam har följande ansvarsfördelning:

Norden
ODIN Norge – Carl Erik Sando
ODIN Sverige – Vegard Søraunet
ODIN Finland – Truls Haugen
ODIN Norden – Truls Haugen

Internationellt
ODIN Europa – Alexandra Morris
ODIN Europa SMB – Alexandra Morris
ODIN Global – Oddbjørn Dybvad
ODIN Global SMB – Oddbjørn Dybvad
ODIN Emerging Markets – Oddbjørn Dybvad och Vegard Søraunet

Sektorfonder
ODIN Maritim – Jarle Sjo
ODIN Offshore – Jarle Sjo
ODIN Eiendom – Carl Erik Sando

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "25187969", formId: "5aa8951d-a763-4fbf-a8c6-025932fd34a0" });