ODIN Global förvaltarkommentar februari

Aktiemarknaderna inledde månaden starkt, men föll tillbaka något mot slutet av månaden.

Starka arbetsmarknadssiffror och något högre inflationssiffror än väntat i USA ökade sannolikheten för att Federal Reserve måste höja räntorna ytterligare.

Nytt bolag i fonden
Vi köpte in ett nytt bolag till fonden i februari, holländska Wolters Kluwer. Bolaget säljer informationstjänster och mjukvara till professionella användare på specialiserade nischmarknader internationellt. Slutmarknaderna är relativt stabila och kan delas in i skatte- och redovisningstjänster, hälsovetenskap, risk- och efterlevnadstjänster och juridiska tjänster. Företaget har genomgått en framgångsrik omvandling från fysisk distribution till att bli en digital utgivare och mjukvaruleverantör. Wolters besitter många av de kvaliteter vi letar efter hos mjukvaruföretag. Informationen och programvaran de tillhandahåller är en integrerad och nödvändig del av kundens arbetsprocess. Det gör byteskostnaden hög, vilket återspeglas i deras långa kundrelationer. Även om Wolters produkter utgör en viktig del av kundens arbetsprocess, står kostnaden för att använda produkterna vanligtvis bara för några procent av kundens kostnadsbas.

Vi har finansierat förvärvet av Wolters genom att minska innehavet i ett par av våra mer cykliska bolag som haft en särskilt stark kursutveckling den senaste tiden. Vi har också minskat något i amerikanska Etsy efter en stark kursuppgång. Under månaden ökade vi även våra positioner i Roche och Kerry Group.

Stark omsättningstillväxt jämfört med 2021
Rapportsäsongen går nu mot sitt slut för bolagen i fonden, även om vi har några bolag som inte rapporterar förrän i mars. Generellt har bolagen levererat en stark omsättningstillväxt jämfört med fjärde kvartalet 2021. Även om vissa bolag har haft lite mer press på marginalerna är det ändå uppenbart att vinsttillväxten för fjärde kvartalet och för helåret har varit solid för bolagen i fonden. Vi ser också att bolagen levererade ett bättre kassaflöde under fjärde kvartalet då de inte byggde lika mycket lager som de gjorde tidigare under året.

Stor osäkerhet framåt
Samtidigt ser vi en viss avmattning i tillväxttakten i flera bolag, vilket är naturligt då räntorna börjar bita i ekonomin och efterfrågan kommer ner till mer normala nivåer efter år av pandemi och återöppning. Hög inflation, högre räntor och krig i Europa bidrar till stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen framöver. Vi har inte bättre insikt än andra aktörer om hur ekonomin kommer att utvecklas under de kommande 6 till 12 månaderna. Vårt jobb är att säkerställa att vi äger finansiellt robusta bolag som kan försvara sina starka marknadspositioner och därmed leverera högre lönsamhet än sina konkurrenter i upp- och nedgångar. Vi äger även bolag som drivs av starka långsiktiga tillväxttrender och därför kan leverera lönsam tillväxt över tid, även om efterfrågan alltid kommer att fluktuera något i linje med konjunkturutvecklingen.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.