ODIN förstärker förvaltarteamet

ODIN rekryterar Thomas Nielsen som aktieanalytiker i det nordiska aktieteamet och Mariann Stoltenberg Lind som portföljförvaltare inom norska räntor.

Thomas Nielsen har 10 års erfarenhet som aktieanalytiker och kommer närmast från en tjänst på Pareto. Som analytiker på Pareto har han främst täckt telekombranschen samt små- och medelstora bolag. Nielsen blir en extra resurs som ytterligare kommer att stärka ODINs Norden team. Han kommer främst att ha fokus på fonderna ODIN Norden och ODIN Norge och jobba nära Truls Haugen och Carl Erik Sando som är ansvariga portföljförvaltare för dessa fonder.

Mariann Stoltenberg Lind kommer att jobba tillsammans med Nils Hast som förvaltar räntor och kreditprodukter. Dessa produkter finns för närvarande endast till försäljning för ODIN Fonders norska kunder. Mariann har nio års erfarenhet som senior portföljförvaltare på Storebrand Kapitalförvaltning.

Jarle Sjo, Investeringsdirektör på ODIN Fonder, kommenterar rekryteringarna: ”Vi har lagt mycket tid och arbete på att konkretisera vår förvaltningsfilosofi på ODIN Fonder. Vi investerar i ett mindre antal bolag och arbetar med koncentrerade portföljer för att maximera våra investeringsidéer. Rekryteringen av Thomas och Mariann stärker vårt förvaltningsteam och gör att vi kan fokusera ytterligare på att leverera god avkastning till våra kunder. De har båda lång erfarenhet inom sina respektive områden och jag är mycket nöjd med dessa rekryteringar.”

Thomas Nielsen påbörjade sin anställning hos ODIN Fonder i augusti och Mariann Stoltenberg Lind börjar sin anställning hos ODIN Fonder i november.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.