ODIN Fonder växer och anställer ESG-ansvarig i Stockholm

Nikolay Burdakov blir ESG-ansvarig för verksamheten i Sverige i den nyinrättade tjänsten.

Nikolay kommer närmast från en tjänst som Senior ESG Advisor för Corporates & Institutions på Swedbank och har tidigare arbetat som Manager inom Sustainability & Assurance på KPMG.

– Nu växer ODINs analyskapacitet ytterligare och vi välkomnar Nikolay Burdakov som ESG-ansvarig i det svenska teamet. Nikolay kommer med sin erfarenhet av ESG-analys att stärka vår förvaltning och bidra till att vi fortsätter leverera hållbara och genomlysta fonder till våra kunder, allt i enlighet med ODIN-modellen, säger Tomas Hellström, vd på ODIN Fonder.

Hållbarhet är viktigt för att hitta de bolag som har bäst förutsättningar att skapa värde, även i framtiden. Det handlar om hur bolagen tar hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter i verksamheten, men även hur de leds, organiseras och administreras. Hållbarhet är därför en naturlig och viktig del av ODINs analysarbete när de ska hitta de bästa investeringarna till fonderna.

– Jag ser med stor glädje och stolthet fram emot att börja på ODIN Fonder och få chansen att vara delaktig i deras framgångsrika team. Jag ser det som väldigt positivt att ODIN på allvar satsar på hållbarhet, dels med två rena hållbarhetsfonder och dels att vi nu kommer att vara tre personer som arbetar heltid med ESG-frågor i ODIN, säger Nikolay Burdakov.

Förutom Nikolay Burdakov består ESG-teamet av två personer på kontoret i Oslo.

Nikolay har en magisterexamen i ekonomi med huvudämne i Business & Property Valuation.
Nikolay tillträder sin nya tjänst den 4 mars.

Vii hälsar Nikolay varmt välkommen till ODIN Fonder!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.