ODIN anställer analytiker

För att ytterligare stärka vårt förvaltningsarbete och leverera god avkastning och service till våra kunder har vi anställt två analytiker till Norden- och Sektorteamet.

ODIN rekryterar Nicolay Mylén och Dan Erik Glover som aktieanalytiker. De kommer att jobba med ODINs nordiska fonder och sektorfonderna inom global offshore och shipping.

Dan Erik Glover är för närvarande anställd som Trainee i Swedbank First och har en master i industriell ekonomi och teknologi från NTNU i Trondheim. Nicolay Mylén kommer närmast från studier i England. Nicolay har studerat en master i Finance & Management på Cranfield School of Managment som rankar som den näst bästa i UK enligt FT 2013*. Han har även en bachelor i Business Administration från Lillehammer University College. Han har jobbat med aktieanalys för mindre förvaltningsbolag under studietiden.

Nicolay kommer ytterligare att stärka ODINs norden team. Han kommer främst att ha fokus på fonderna ODIN Norden, ODIN Finland och ODIN Sverige och arbeta nära Vegard Søraunet, Truls Haugen och Jarle Sjo som är ansvariga portföljförvaltare för dessa fonder. Dan Erik kommer främst att fokusera på ODINs sektorspecifika fonder: ODIN Offshore och ODIN Maritim.

Vegard Søraunet, senior portföljförvaltare på ODIN, kommenterar rekryteringen: ”Vi har lagt mycket tid och arbete på att konkretisera vår förvaltningsfilosofi. Vi investerar i ett mindre antal bolag för att genom koncentrerade portföljer maximera våra investeringsidéer. Rekryteringen av Nicolay och Dan Erik stärker vårt förvaltningsarbete och gör att vi kan fokusera ytterligare på att leverera god avkastning och service till våra kunder.”

Nicolay och Dan Erik kommer, med sina starka akademiska resultat och stora intresse för analys och aktiemarknaden, bidra mycket till Norden- och Sektorteamet. Utöver Nicolay och Dan Erik arbetar Thomas Nielsen, utöver sitt förvaltaransvar för ODIN Fastighet, som analytiker på Nordenteamet med fokus på de norska bolagen.

Nicolay Mylén påbörjade sin anställning hos ODIN i oktober medan Dan Erik Glover börjar på ODIN vid årsskiftet.

 

analytikerbildei

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.