Minskad oro för oljepriset

Hugin & Munin Weekly – marknadskommentar

Under flera år har kostnaderna för oljebranschen stigit och när oljepriset nu under de senaste månaderna har sjunkit något har detta skapat stor press på oljebolagen. Många är oroade över konsekvenserna av minskad tillväxt inom prospektering och utveckling samt hur den ökade kostnadsmedvetenheten kommer att påverka branschen. På ODIN delar vi denna oro men vi tror ändå att nedsidan för oljepriset är begränsad. Vi tror på en lägstanivå för oljepriset nära det gällande marknadspriset.

För att läsa mer om oljebolagen, skifferrevolutionen och vart oljepriset är på väg samt bolagsspecifika nyheter om våra portföljbolag – Läs hela Hugin & Munin Weekly här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.