Makrobekymmer

Hugin & Munin Weekly – marknadskommentar

Det går upp och ned här i världen. Det har varit en bra period efter bolagsrapporter från första kvartalet men den senaste tiden har vi fått se svagare marknader. Den svaga utvecklingen har främst berott på oro för makroekonomiska förhållanden, och det som oroar allra mest verkar vara osäkerheten kring vad som kommer att hända med «quantitative easing» i USA. Federal Reserve arbetar hårt för att övertyga marknaden om att nedskärningar i dessa lättnader inte kommer att ske över en natt och inte förrän man ser en reell förbättring i USAs ekonomi som då kommer att motverka de negativa effekterna.

För att läsa mer om de makroekonomiska svängningarna och bolagsspecifika rapporter från ODINs portföljbolag – Läs hela Hugin & Munin Weekly här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.