Kriser kommer och kriser går

De senaste åren har präglats av den ena krisen efter den andra. Ändå är börserna högre nu än före pandemin 2020.

Kriser kommer och kriser går – och de får sällan långsiktiga konsekvenser för marknaderna. Aktörerna i marknaden har en god förmåga att anpassa sig till nya omständigheter. Vi tror inte att vi står inför en bankkris, vi är faktiskt mer oroliga för att högre räntor kan leda till en kraftig nedgång.

Börsutvecklingen i mars
Det var bankerna som stal rubrikerna under mars. Börserna föll kraftigt, främst på grund av att flera banker fick problem till följd av en misstro på marknaden. Silicon Valley Bank i USA gick i konkurs och Credit Suisse i Schweiz togs över av rivalen UBS för en bråkdel av det värde banken hade innan de fick problem. Aktieägare och långivare har förlorat mycket på banker under månaden. Detta påverkade naturligtvis börserna och de flesta europeiska börser föll med 1-3 procent. I USA steg börserna. Detta kan förklaras av att banksektorn är en betydligt mindre sektor i USA än på de flesta europeiska börser. Ränteförväntningarna har däremot kommit ned något i spåren av bankkrisen trots att flera centralbanker fortsatte att höja räntan i mars. Det kan hänga samman med att riskpremierna på krediter på marknaden har stigit, vilket har lättat trycket på högre styrräntor i inflationsbekämpningen.

Det som inte dödar dig gör dig starkare
Det har varit några utomordentligt händelserika år sedan 2020. Vi har upplevt pandemi, krig, den högsta inflationen på 40 år och möjligen nu en sjudande bankkris. Det enda som ”saknas” nu är en kraftig lågkonjunktur och sedan har vi en repris av perioden 1914-1929.

Den stora skillnaden nu är att allt detta har skett på tre år och inte på femton. Ändå är aktiemarknaderna högre nu än före pandemin 2020. En del av anledningen till detta är marknadens och företagens förmåga att anpassa sig. Ramvillkoren kan på kort tid helt vändas upp och ner, som under pandemin och krigsutbrottet. Ändå tar det inte många veckor innan pilarna återigen pekar uppåt. Bra företag hittar sätt att överleva trots krig, inflation och pandemi. Marknaden har också en brutal förmåga att ”plocka ut” bolag i ett tidigt skede som inte har livskraft nog när kriser uppstår. Detta är darwinismen när den är som mest brutal, men i det långa loppet är det just detta som gör marknaden och ekonomin starkare. Kapitalismen fungerar genom att leverera kapital där det ger bäst avkastning och de svagaste företagen försvinner. I en sådan process stärks hela systemet. De senaste veckorna har varit ett bra exempel på detta då marknaden mycket snabbt hittat de ”svagaste” bankerna som inte kunnat stå emot ränteuppgången. Dessa försvinner eller tas över av andra och världen går vidare med en mer robust banksektor.

Kriser och stora förändringar är i själva verket en viktig förutsättning för ekonomisk och finansiell systemutveckling och långsiktig förstärkning. Nassim Nicholas Taleb har skrivit en fantastisk bok om detta som heter ”Antifragile”. Hans poäng är att det finns något som är motsatsen till ”bräckligt”, något som inte bara överlever kriser, utan kommer starkare ur det. Det är just den typen av företag vi på ODIN vill investera i. Ett bra exempel är att vi inte gillar att investera i företag som har mycket skulder. När räntorna stiger som de gör nu kommer många företag att kämpa för att betala sina skulder. Fler kommer också att försvinna – vilket vi redan har sett bland bankerna. Våra boalg kommer inte bara att överleva högre räntor, utan de kan komma starkare ur det genom att konkurrenter antingen försvinner eller tvingas höja sina priser. Således stärker de sin position på marknaden. För mycket skuld gör företag bräckliga och liten skuld kan göra det ”anti-bräckligt”.

Lågkonjunktur. Vilken lågkonjunktur?
Så hur tror vi att dessa kriser – som vi nu är mitt uppe i – kommer att påverka marknaden framöver? För det första är negativa händelser mycket mindre farliga när de inte kommer helt oväntat. De senaste åren har det funnits många moln vid horisonten, vilket har inneburit att marknaden har ”garderat sig” och är mer förberedda på negativa händelser. Konsekvenserna blir ofta mycket värre när sådana saker kommer helt oväntat.

Glöm inte det gamla ”djungelordspråket” att marknaden klättrar på en mur av oro. Bekymmer är inte en bristvara just nu, så det är möjligen ett gott tecken. Vi tror inte att det kommer att bli någon bankkris. Vår sannolikaste spaning är att det kommer att visa sig att endast ett fåtal banker har haft problem med stora förluster på sina investeringar och att det är långt ifrån en systemkris i bankerna.

Vår största oro är fortfarande att centralbankerna ska höja räntan så mycket att ekonomin bromsar in abrupt och vi får en lågkonjunktur. Än så länge finns det inte mycket som tyder på det, men vi vet av erfarenhet att det finns en fara när räntorna höjs rejält.

Skrivet av

Investeringsdirektör
Alexander Miller är investeringsdirektör aktier sedan 1 januari 2021. Han har arbetat med kapitalförvaltning sedan slutet av 90-talet och har en gedigen erfarenhet inom branschen, samt en MBA från University of Wyoming och är auktoriserad finansanalytiker från NHH/NFF.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.