Fusion av fonder

ODIN planerar att fusionera ODIN Global SMB och ODIN Global samt ODIN Robur Östeuropa och ODIN Emerging Markets.

ODIN är i en period där vi nu kan skörda frukten av de processer som pågått under en längre tid. En utav dessa processer har varit ett arbete för en sammanslagning av följande fonder:

Fusion av ODIN Global SMB till ODIN Global
Fusion av ODIN Robur Östeuropa till ODIN Emerging Markets

Den 8e januari 2013 fick samtliga andelsägare i dessa fonder information om den planlagda fusionen. Frågor runt sammanslagningarna kommer att behandlas på ett separat möte för andelsägarna den 31 januari 2013. Planerat fusionsdatum är 11 februari 2013.

ODIN tror att det ligger i allas intresse att fusionera dessa fonder då det möjliggör en mer fokuserad och rationell förvaltningsprocess. Genom dessa fusioner kommer porföljförvaltarna få maximal frihet att komponera koncentrerade och balanserade portföljer av hög kvalitet.

Sammanslagningarna är ett viktigt steg framåt i ODINs övergripande strategi att koncentrera våra portföljer för att höja den övergripande kvalitén på de investeringsbeslut vi fattar. Vi är övertygade om att dessa fusioner kommer gynna våra andelsägare framöver.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "25187969", formId: "5aa8951d-a763-4fbf-a8c6-025932fd34a0" });