Så här arbetar en aktiv fondförvaltare

Vår förvaltare Robin Øvrebø reder ut missuppfattningar och avslöjar vad aktiv förvaltning egentligen handlar om.

– När jag pratar med människor som inte har en relation till kapitalförvaltning stöter jag ofta på missuppfattningar om vad långsiktig, aktiv förvaltning innebär. För det första är det en vanlig missuppfattning att aktiv förvaltning innebär en hög aktivitet av köp och sälj. Att man köper och säljer aktier i ett rasande tempo. En annan missuppfattning är att det finns likheter mellan antalet köp och sälj och en fantastisk avkastning under det aktuella året, säger ODINs förvaltare Robin Øvrebø, och fortsätter:

– Men det är just missuppfattningar. Jag ska nu försöka förklara hur vi på förvaltningen tänker och hur vi arbetar med aktiv förvaltning.

Börja med dina grundläggande principer

Det är vettigt att basera sina investeringar på några grundprinciper. Det vill säga några grundläggande tankar om hur man närmar sig aktiemarknaden som investerare. En sådan grundläggande princip för oss är principen om lönsam tillväxt. Det är lönsam tillväxt som driver ränta-på-ränta-effekten i bra bolag över tid. Lönsam tillväxt kan delas upp i två viktiga byggstenar:

1. God avkastning på investerat kapital, det vill säga lönsamhet
2. Förmågan att återinvestera vinsten för att öka det framtida kassaflödet

Den kombinationen fungerar som finansiella byggstenar. Med tiden kommer aktiekurserna att följa företagens värdeskapande. Vi vill investera i företag som kan växa lönsamt under långa tidsperioder och skapa aktieägarvärde. Som förvaltare ligger arbetet i att ta beslut om vilka företag vi ska investera i och ha processer som gör att vi kan ta bästa möjliga beslut över tid.

Det handlar inte om att köpa och sälja

Vårt arbete ligger inte i att köpa och sälja aktier, utan i att läsa årsredovisningar, böcker, nyhetsbrev, analyser, träffa analytiker och företagsledningar och resa på bolagsbesök. Detta är vad vi definierar som aktivitet. Och de här aktiviteterna bör leda till ett litet antal investeringsbeslut inom ett år. Vi analyserar och bedömer de företag, den bransch och de människor som leder företagen. Vi tänker som en industriell ägare när vi utvärderar våra investeringar och vi frågar oss alltid om detta är ett företag vi vill äga under de kommande 10 åren.

Vad vi kan kontrollera är:

  1. Vilka bolag vi investerar i
  2. Hur stor bolagens vikt är i portföljerna
  3. Hur länge vi investerar i bolagen

Även om vi fattar ett beslut om att investera i ett bolag så krävs det hela tiden nya utvärderingar och beslut för att behålla bolaget i portföljen. Det kan beskrivas som att vara aktiv på lång sikt. Aktiv, i den meningen att vi följer upp att de bolag vi investerat i utvecklas enligt vår investeringsfilosofi ODIN-modellen. På lång sikt, genom att låta värdeskapande i bolagen ta den tid som krävs för att skapa aktieägarvärde. Det är denna kombination över tid som ger ränta-på-ränta-effekten av att investera långsiktigt i bra, motståndskraftiga företag som kan växa lönsamt under långa tidsperioder.

Det blir som ett gott vin

Genom att investera i bolag som växer lönsamt och kombinera det med aktiv långsiktighet drar vi nytta av det värdeskapande som sker i bolagen. Det är detta värdeskapande över tid som driver bolagens aktiekurser, som i sin tur genererar kapital i våra fonder.

– I bra företag arbetar tiden för dig. Det blir som gott vin – det blir bättre ju längre du äger det, avslutar Robin.

Robin
Förvaltare Robin Øvrebø

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.